poniedziałek, 31 stycznia 2022

Bezpłatne badania mammograficzne

Kaufland wraz z partnerami – LUX MED oraz Geneva Trust zapraszają mieszkanki województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym badaniu mammograficznym


W lutym na parkingach wybranych sklepów Kaufland pojawią się mobilne punkty badań mammograficznych. Mammobusy zaparkują również w miastach województwa śląskiego, między innymi w Chorzowie, Częstochowie, Raciborzu, Sosnowcu i Zabrzu. Z bezpłatnej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać panie w wieku 50-69 lat.

Będzin, Chorzów, Jaworzno, Racibórz, Siemianowice Śląskie, Rybnik, Zabrze, Zawiercie, Żory, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Myszków, Piekary Śląskie, Pszczyna, Radzionków, Rydułtowy, Sosnowiec oraz Wodzisław Śląski – to miasta, w których już w lutym panie będą mogły wykonać bezpłatną mammografię. 
Darmowe badanie przysługuje kobietom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i nie chorowały do tej pory na raka piersi. Aby skorzystać z bezpłatnej mammografii, wystarczy zarejestrować się telefonicznie lub przez stronę internetową. Podczas rejestracji nastąpi weryfikacja pacjenta w systemie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Swój udział w badaniu mogą zgłosić wszystkie kobiety spełniające kryteria programu, w tym pracownice sieci Kaufland.

Bezpłatną mammografię można wykonać co dwa lata. Wyjątek stanowią kobiety będące w grupie ryzyka – obciążone mutacją w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, które mogą wykonać badanie co dwanaście miesięcy. Coroczna darmowa mammografia możliwa jest też w przypadku stwierdzenia nowotworów piersi w rodzinie, na przykład u mamy, siostry lub córki. Aby zapisać się na badanie, należy zadzwonić pod numer 58 767 34 44 (Geneva Trust) lub 58 666 24 44 (LUX MED), w zależności od lokalizacji i daty badania. Szczegółowy „rozkład jazdy” mammobusów dostępny jest na stronie: Zaangażowanie społeczne | Kaufland.

Profilaktyka mimo epidemii

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju mammografia jest wykonywana przy zachowaniu reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem wszystkich zasad i środków bezpieczeństwa. Technicy przeprowadzający badanie są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, a aparatura diagnostyczna jest poddawana systematycznej dezynfekcji. Również pacjentki korzystające z mammografii są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zmierzenia temperatury oraz pozostania w maseczkach ochronnych. Ze względu na wprowadzone środki ostrożności w mammobusie mogą przebywać nie więcej niż trzy kobiety, a badanie jest umawiane na konkretną godzinę – tak, aby móc zapewnić zachowanie bezpiecznego dystansu.

W 2021 r. mammobusy zaparkowały na parkingach sklepów Kaufland ponad 1000 razy. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystało aż 70 000 kobiet. W tym roku sieć ponownie zachęca do odwiedzania mammobusów, które pojawią się przy wybranych marketach Kaufland. W lutym mobilne punkty badań zaparkują w blisko 90 lokalizacjach.

WYBRANE LOKALIZACJE:

· Będzin – 24.02, parking Kaufland przy ul. 11 Listopada 10 – LUX MED

· Chorzów II – 14.02, parking Kaufland przy ul. Kościuszki 9 – LUX MED

· Jaworzno – 21.02, parking Kaufland przy ul. Jana Matejki 27 – LUX MED

· Racibórz – 11.02, parking Kaufland przy ul. Podwale 22 – LUX MED

· Rybnik – 17.02, parking Kaufland przy ul. Zebrzydowickiej 1 – LUX MED

· Siemianowice Śląskie – 22.02, parking Kaufland przy ul. Jana Kapicy 10a – LUX MED

· Zabrze – 14-15.02, parking Kaufland przy al. Korfantego 5 – LUX MED

· Zawiercie – 23.02, parking Kaufland przy ul. Paderewskiego 10 – LUX MED

· Żory – 18.02, parking Kaufland przy ul. Okrężnej 2 – LUX MED

· Będzin – 23.02, parking Kaufland przy ul. 11 Listopada 10 – Geneva Trust

· Chorzów – 1-2.02, parking Kaufland przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 – Geneva Trust

 •  Częstochowa – 1-3.02.2022,  parking Kaufland przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 50 – Geneva Trust

· Dąbrowa Górnicza – 1-2.02, parking Kaufland przy ul. Gustawa Morcinka 2 – Geneva Trust

· Jastrzębie-Zdrój – 11-14.02, parking Kaufland przy ul. Harcerskiej 1D – Geneva Trust

· Myszków – 15.02, parking Kaufland przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6 – Geneva Trust

· Piekary Śląskie – 7.02, parking Kaufland przy ul. Bytomskiej 41 – Geneva Trust

· Pszczyna – 18.02, parking Kaufland przy ul. Broniewskiego 1a – Geneva Trust

· Radzionków – 25.02, parking Kaufland przy ul. Unii Europejskiej 8-10 – Geneva Trust

· Rydułtowy – 14.02, parking Kaufland przy ul. Raciborskiej 140 – Geneva Trust

· Sosnowiec – 8-10.02, parking Kaufland przy Al. Józefa Mireckiego 23 – Geneva Trust

· Wodzisław Śląski – 14.02, parking Kaufland przy ul. Wincentego Witosa 28 – Geneva Trust

· Zabrze – 8-9.02, parking Kaufland przy ul. Wojciecha Korfantego 5 – Geneva Trust

· Zawiercie – 24.02, parking Kaufland przy ul. Ignacego Paderewskiego 10 – Geneva Trust

Polskie projekty rozpoczynają rywalizację o tytuł Europejskiej Fasady Roku!

Kilkaset obiektów z 25 krajów rozpoczyna rywalizację o tytuł Europejskiej Fasady Roku w ramach Baumit Life Challenge 2022. Zwycięzców poznamy w maju podczas finału w Walencji. Jak na tle zagranicznej konkurencji wypadną polskie projekty? Przekonamy się za kilka miesięcy.

Life Challenge to międzynarodowy konkurs, w którym co dwa lata od 2014 r. nagradzane są najlepsze europejskie fasady wykończone systemami Baumit. Jego obsadę każdorazowo tworzą wybrani uczestnicy dwóch poprzedzających go edycji konkursu Fasada Roku, organizowanego w krajach, w których można znaleźć oddział Baumit. Wszystko natomiast po to, by zaprezentować rozmaite możliwości wykorzystania kolorów i struktur na elewacjach i docenić architektów, inwestorów oraz wykonawców, którzy sięgają po ciekawe rozwiązania, a także pozytywnie wpływają na otaczający nas krajobraz.

Zapraszamy: https://czest.info/buduj-remontuj-urządzaj

Benchmarking - samorządy porównują praktykę działania

Częstochowa po raz kolejny wzięła udział w badaniach benchmarkingowych, zestawiających praktyki działania w samorządach. Badania takie służą wypracowaniu najskuteczniejszych rozwiązań w sferze organizacji, zarządzania czy obsługi spraw urzędowych.

W najnowszym badaniu – za rok 2020 – uwzględniono 16 urzędów miast na prawach powiatu – były to Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Krosno, Lublin, Mysłowice, Ruda Śląska, Rzeszów, Tarnów, Tychy, Zabrze i Żory oraz mniejsze urzędy miast i gmin uczestniczące w projekcie. Projekt koordynowany jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, choć – jak widać z powyższej listy – w badaniu uczestniczą także samorządy spoza województwa śląskiego.

Analizy objęły takie obszary jak m.in. zarządzanie personelem i funkcjonowanie urzędu, sprawy obywatelskie, wydawanie pozwoleń na budowę, ewidencja działalności gospodarczej, rejestracja spraw stanu cywilnego czy usługi społeczne w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Nasze miasto wypadło za 2020 r. lepiej niż porównywane ośrodki we wskaźniku wydatków administracyjnych na jednego mieszkańca – im ten wskaźnik niższy, tym mniejsze są koszty administracji. Częstochowa uzyskała tu wynik 342,04 zł na mieszkańca, przy średniej w grupie 402,95 zł. Niższe wydatki administracyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotowano tylko w 2 miastach.

Z kolei średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta Częstochowy było na podobnym poziomie, co przeciętna pensja w analizowanej grupy miast.

W obszarze zarządzania kadrami i funkcjonowania urzędu Częstochowa osiągnęła wartości powyżej średniej w grupie badanych miast w zakresie efektywności m.in. rotacji kadrowej, fluktuacji kadr oraz obsługi kadrowej.

Przyjrzano się temu, jak miasta radzą sobie z zadaniami zleconymi z zakresu administracji centralnej – jak sprawy meldunkowe i dotyczące dowodów osobistych. We wskaźniku dotyczącym skuteczności i terminowości wydawania decyzji meldunkowych Częstochowa osiągnęła najwyższą wartość w grupie – 96,37%. Znacznie powyżej średniej miasto było też w obszarze efektywności realizacji obowiązku meldunkowego, czyli obciążenia jednego etatu urzędniczego czynnościami związanymi z meldunkiem. Nieco poniżej średniej znaleźliśmy się w obszarach liczby wydawanych dowodów osobistych na jeden etat oraz efektywności udostępniania danych z rejestrów.

Jeżeli chodzi o zadania związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami Częstochowa uzyskała wyniki powyżej średniej dla grupy badanych miast w każdym obszarze (w tym: skuteczność i efektywność czasu przeznaczonego na bezpośrednią obsługę interesantów, efektywność wydawania dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych, czas przeznaczony na złożenie i odbiór dokumentów, czas przeznaczony na obsługę interesantów). We wskaźniku wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, porównującym wydajność pracowników realizujących to zadanie, Urząd Miasta Częstochowy osiągnął najwyższą wartość w grupie.

Jeżeli chodzi o rejestrację spraw stanu cywilnego Częstochowa osiągnęła wartości wyższe od średniej grupy w obszarach poprawności sporządzanych aktów oraz efektywności odpisów wydanych z aktów stanu cywilnego.

Zadania związane z procesem wydawania pozwoleń na budowę to jeden z obszarów tradycyjnie monitorowanych w ramach benchmarkingu. Częstochowa w zestawieniu za 2020 r. uzyskała tu – w zdecydowanej większości wskaźników – wyniki wyższe niż wartości średnie dla całej grupy miast. Dotyczyły one m.in. skuteczności wydawania decyzji (czyli tego, jak wiele decyzji zostało wydanych w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku po odliczeniu okresów zawieszenia postępowania na uzupełnienie wniosku i uzgodnień z innymi podmiotami), a także poprawności wydawanych decyzji.

W sferze realizacji usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie porównywano dwa wskaźniki: skuteczność realizacji dotacji (pokazujący odsetek wykorzystania środków przez organizacje, z którymi samorząd zawiera umowy) oraz koszty obsługi zadania (relacja kosztów obsługi zadania do wysokości udzielanych dotacji). Oba te wskaźniki w przypadku Częstochowy lokują ją lepiej od średniej grupy miast biorących udział w badaniu. Jeżeli chodzi o skuteczność realizacji dotacji Częstochowa uzyskała wynik 98,1 (przy średniej 93,4%) a w zakresie kosztów obsługi 2,8 (przy średniej 7,1%), co plasuje miasto w ścisłej czołówce.

Podsumowując – Częstochowa w większości z 57 porównywanych wskaźników (32 przypadki) osiągnęła wartości lepsze od średniej grupy miast na prawach powiatu.

Zebrane w badaniu dane mogą być punktem wyjścia dla osób zarządzających tym czy innym procesem (kierownictw wydziałów i jednostek) chcących te procesy usprawnić, a zatem poprawić skuteczność realizowanych zadań (oczywiście biorąc pod uwagę m.in. możliwości organizacyjne, kadrowe czy techniczne urzędu/jednostki).

Benchmarking polega na tym, że procesy bądź praktyki stosowane we własnej organizacji (urzędzie, instytucji) zestawiane są z tymi, które stosują inne organizacje w dziedzinie będącej przedmiotem analizy. Efekt takiego porównania jest punktem wyjścia do ulepszeń i korekt. Analizy benchmarkingowe nie zachęcają do prostego naśladownictwa ,,lepszych” i przeniesienia tych samych rozwiązań do swojej organizacji w stosunku ,,jeden do jednego”. Celem benchmarkingu jest raczej zidentyfikowanie czynników, które przesądzają o tym, że jakiś proces odbywa się efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnej organizacji. Nie chodzi więc o imitację, ale uczenie się – twórcze przekładanie najlepszych rozwiązań sprawdzonych u innych na rozwiązania w warunkach swojej organizacji.

Źródło: UM

piątek, 28 stycznia 2022

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Gdy szukasz prezentu na Walentynki - sprawdź nasze książkowe propozycje

Nie jest za późno - Agnieszka Olejnik

Taka miłość nie zdarza się dwa razy


Po raz pierwszy rozmawialiśmy w Nowy Rok. Właściwie tamtego styczniowego dnia zaczęła się nasza historia, choć oczywiście dla mnie to był ciąg dalszy. 
Bo widzieliśmy się już wcześniej.

Już wtedy wiedziałam.

Teraz tu wracam. Wiem, że nikt na mnie nie czeka, a jednak czuję tremę. Serce wali mi jak oszalałe, jakby pewne, że jesteś blisko. Minęło kilka lat, a ja wciąż nie zdołałam się od Ciebie uwolnić. Może to już czas, Bruno?

Czy kiedykolwiek wybaczysz mi to, co Ci zrobiłam?

Ona
– dziewczyna z bogatego domu, zawsze w grupie koleżanek, ciesząca się życiem. 
On – musi walczyć o siebie i bliskich. Po raz pierwszy spotkali się w liceum, kiedy wszystko było jeszcze możliwe. 
Nigdy wcześniej nie byli szczęśliwsi. 
I nigdy później…

Agnieszka Olejnik – polonistka i anglistka, mama trzech synów. Odkąd zamieszkała w domu na skraju lasu, pod wielkimi dębami, codziennie budzi się z uczuciem spokoju w duszy i zwyczajnego szczęścia. Święcie wierzy, że to dzięki bliskości drzew.Weekend w Teatrze to Cudowna terapia

W najbliższy weekend zapraszamy do częstochowskiego Teatru na komedię „Cudowna terapia” w reż. Tomasza Mana.

Spektakle zostaną zagrane w sobotę, 29 stycznia oraz w niedzielę, 30 stycznia o godz. 19.00.
Zapraszamy!

***  

CUDOWNA TERAPIA


Joanna i Valentin wybrali się na terapię małżeńską. Zgodni są tylko co do jednego - że zamierzają się rozstać, a zgrany zespół stanowią jedynie podczas kłótni.

Terapeuta diagnozuje u nich tak ostry stan napięcia, że sięga po specjalną metodę: cudowną terapię. Muszą sobie wyobrazić cud, że nagle wszystko jest między nimi w porządku. Efekt jest odwrotny - fikcyjne wyobrażenie szczęścia uwypukla tylko obecną między nimi pustkę. Oboje jeszcze mocniej się zacietrzewiają. Również gra w zamianę ról nie przynosi skutku, a staje się idealną okazją, by przedstawić partnera jako potwora i go przedrzeźniać. Joanna i Valentin wydają się naprawdę beznadziejnym przypadkiem, aż terapeucie kończą się ćwiczenia i zarządza przerwę… Gdy sesja zostaje wznowiona, psycholog po odbytej rozmowie telefonicznej wydaje się zupełnie roztrzęsiony. Nie jest w stanie prowadzić dalej terapii, aż w końcu zdziwieni małżonkowie przystępują do kontrnatarcia. Teraz to oni zaczynają zadawać pytania...

***

Bilety normalne: 40 zł - parter, 35 zł – balkon.

Bilety ulgowe: 35 zł – parter , 30 zł - balkon.

Informacje i zamówienia: (34) 372 33 27(47) lub kasa (34) 372 33 06.

Fot. Piotr Dłubak

 

 


ZESPÓŁ „ŚLĄSK” AMBASADOREM REGIONU NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO2020 W DUBAJU

Od 27 stycznia do 2 lutego, w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej EXPO2020 w Dubaju potrwa Śląski Tydzień Regionalny. Na zaproszenie Marszałka Jakuba Chełstowskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” będzie reprezentował region jako Ambasador Województwa Śląskiego. Podczas tego wydarzenia artyści Zespołu „Śląsk” zaprezentują światowej publiczności bogactwo polskiej kultury występując z koncertami oraz prowadząc warsztaty polskich tańców ludowych i narodowych.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wraz z pozostałymi ambasadorami został zaproszony do współtworzenia opowieści o województwie jako regionie dynamicznie rozwijającym się na płaszczyźnie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i społecznej, z jednoczesnym poszanowaniem swojej bogatej tradycji. Za koncepcję promocji regionu na EXPO odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
a hasłem przewodnim śląskiej prezentacji jest „Silesia Land of Opportunity”. Region pokaże swoje największe osiągnięcia oraz potencjał gospodarczy, kulturowy i turystyczny.

W oficjalnej delegacji województwa śląskiego znaleźli się m.in. ambasadorzy regionalni promujący region podczas EXPO2020, w tym także Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak. Na twórczość Polaków patrzymy przez pryzmat kultury ludowej. Jej siła tkwi w kreatywności inspirowanej ponadczasowymi wartościami: historią, wiarą i tradycjami. To one kształtują tożsamość narodową. Misją Zespołu jest zachowanie unikatowości dziedzictwa kulturowego oraz edukacja w tym zakresie. Rola Ambasadora to wielki zaszczyt, zarówno jako przedstawiciel regionu śląskiego, jak i polskiej kultury. Byliśmy na Wystawie Światowej dwukrotnie – w Hanowerze i Szanghaju. Za każdym razem obecność Zespołu zwiększała zainteresowanie Pawilonem Polski. Oryginalność kostiumów zawsze działa jak magnes. Koncerty przyciągają publiczność, która bardziej zwraca uwagę na polską ofertę. To wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność – mówi Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak.

Koncerty w wykonaniu artystów chóru i baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zaplanowano na scenie zewnętrznej Pawilonu Polskiego od 27 stycznia, codziennie o godz. 17:00 i 19:00.
 Na warsztaty taneczne do strefy dzieci, artyści zapraszają każdego dnia o godz. 14:00. 
Główny koncert odbędzie się 29 stycznia o godz. 22:00 w Dubai Millennium Amphitheatre.


„Śląsk” pojawi się na scenie w pełnej krasie ludowych kostiumów, w repertuarze najpiękniejszych pieśni i tańców ludowo-narodowych. W godzinnym programie, który będą mogli podziwiać odwiedzający wystawę, Zespół zebrał kolekcję pieśni i tańców, które od blisko 70 lat tworzą międzynarodową, artystyczną markę „Śląska”. Znajdą się w nim najbardziej znane kompozycje Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara oraz choreografie Elwiry Kamińskiej czy Juraja Kubanki. „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Głęboka studzienka”, a także trojak, polonez, mazur, kujawiak, oberek czy krakowiak – to tylko niektóre z utworów, które zostaną zaprezentowane podczas koncertów w Dubaju.

Prezentowane w programie tańce i pieśni tworzą dziś muzyczny kanon narodowej kultury, wiele z nich stało się niedościgłym wzorem w dziedzinie inscenizowanej stylizacji polskiego tańca ludowego i narodowego. Żywiołowość, wdzięk, elegancja, młodzieńczość wyrazu i kunszt wykonawczy – cechy wypracowane niegdyś pod okiem Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej – sprawią, że widowisko Zespołu „Śląsk” bez wątpienia pozostanie w sercach widzów, którzy odwiedzą Polski Pawilon.

W kulturowym dziedzictwie ludowych tradycji muzycznych Górnego Śląska ważne miejsce zajmuje bogaty zasób repertuaru tanecznego, dlatego promując region podczas Światowej Wystawy EXPO2020, Zespół „Śląsk” wystąpi także z ofertą edukacyjną w tym zakresie. Pod kierunkiem instruktorów Zespołu, odwiedzający Polski Pawilon będą mieli okazje poznać choreografie tańców narodowych: poloneza i krakowiaka oraz śląskiego trojaka. Uczestnicy warsztatów w przystępnej formie poznają elementy taneczne i sposób wykonania polskich tańców.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” od początku swojego istnienia dostrzegał szczególną misję w kultywowaniu i propagowaniu narodowej kultury, zarówno w Polsce, jak i w szerszej perspektywie geograficznej. Koncertując w najodleglejszych zakątkach świata, od blisko 70 lat pełnimy z sukcesem rolę ambasadora kultury polskiej. Dlatego czujemy się zaszczyceni mogąc współtworzyć delegację województwa śląskiego na tak prestiżowym wydarzeniu jakim jest Wystawa Światowa EXPO2020. Dołożymy wszelkich starań, aby śląska prezentacja na tej imprezie była mocno wyrazista. Jesteśmy przekonani, że oprawa artystyczna zapewniona przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wzmocni promocję województwa śląskiego i wpłynie na popularyzację wiedzy o walorach naszego regionu – dodaje Dyrektor Zbigniew Cierniak.

fot. Wojciech Korpusik, Irek Dorożański

czwartek, 27 stycznia 2022

WALENTYNKOWE WARSZTATY w Snake Dance Częstochowa

Z okazji zbliżających się Walentynek Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE zaprasza na Walentynkowe Warsztaty wszystkie zakochane pary oraz singli poszukujących swojej drugiej połówki.


WALENTYNKOWE WARSZTATY
, na których będzie można nauczyć się, potańczyć i wspaniale się pobawić przy sensualnej Bachacie!

Styl Bachata obecnie zyskuje bardzo dużą popularność, charakteryzuje się sensualnymi ruchami i krokami, które tańczy się do pięknych romantycznych utworów.
Bachata pochodzi z Karaibów.
Najpierw pojawiła się na  Dominikanie.
Tematyka utworów jest uczuciowa i romantyczna - stąd pomysł, aby Państwo mogli go poczuć właśnie podczas Święta Zakochanych.

Walentynki z Bachatą odbędą się już 12 lutego w godzinach: 16:00 - 18:00 w CNT SNAKE DANCE. Poprowadzą je instruktorzy - Magdalena i Krzysztof.

Każdy kto weźmie udział, nauczy się podstawowych kroków tego stylu i będzie mógł tego popołudnia swobodnie tańczyć ze swoją ukochaną drugą połówką.
Na warsztaty można zapisywać się w parach , a także solo.
Dla uczestników przewidziano upominki od SNAKE DANCE.
Koszt warsztatu:
* 60 zł - solo
* 100 zł - para
Aby miejsce było zarezerwowane na 100 % należy od momentu zapisu (w ciągu 24 godzin) dokonać wpłaty za rezerwację:
* w biurze CNT SNAKE DANCE, Al. NMP 21, w podwórku, 2 piętro, wejście obok kawiarenki DANCE COFFEE.
* na numer konta bankowego Szkoły Tańca: 41 1140 2004 0000 3502 6642 9571
tytuł: Walentynki z Bachatą, imię/imiona i nazwisko.
Zapraszamy serdecznie!!!

Wystawa i Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich- Częstochowa luty 2022

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Klubu Politechnik, Akademickie Centrum Kultury i Sportu, Al. Armii Krajowej 23 w Częstochowie. Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w Wystawie i Giełdzie Minerałów i Wyrobów Jubilerskich w dniach 5-6.02.2022 r. w godz. 10.00-18.00.


Spotkania kolekcjonerów i wystawców to wspaniała okazja do zapoznania się ze skarbami skrzętnie skrywanymi w głębokich warstwach skorupy ziemskiej.


 Impreza ta łącząc walory wystawowo-handlowe może być z jednej strony doskonałą lekcją geologii, geografii, chemii i nauki o środowisku, a z drugiej może stanowić okazję do pozyskania okazów do własnej kolekcji. 
Umożliwia także nabycie ciekawej galanterii oraz ozdób wykonanych z różnego typu kamieni. Ukazując piękno przyrody nieożywionej pobudza w nas odczucia estetyczne i zachęca do korzystania z szacunkiem i umiarem z zasobów naturalnych, co nie jest bez znaczenia przy postępującej degradacji cywilizacyjnej środowiska. 
Na Wystawie i Giełdzie Minerałów i Wyrobów Jubilerskich będziecie Państwo mogli zapoznać się z najprzeróżniejszymi minerałami pochodzącymi nieraz z najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej, i to zarówno z tymi, które mają tylko znaczenie mineralogiczno-kolekcjonerskie, jak i z minerałami i skałami stanowiącymi surowiec do wyrobu wszelkiego typu elementów dekoracyjnych, galanterii i wyrobów jubilerskich.

***

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE WYSTAWĘ:
 • Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej, 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 23;\
 • F.H.U.„REMI”, Remigiusz Molenda, 30-049 Kraków, Czarnowiejska 103/45, tel. 12 633 57 71, 606 510 084, remi.molenda@interia.pl;
 • MARKOWE SREBRO – www.markowesrebro.pl

Zapraszamy: 


środa, 26 stycznia 2022

Filharmonia Częstochowska zaprasza

 Piątek 28.01.2022, godz. 19.00 Sala koncertowa

INAUGURACJA ROKU BRONISŁAWA HUBERMANA

 

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
 • Tomasz Kulisiewicz – skrzypce
 • Zofia Kulisiewicz – wiolonczela
 • Adam Szerszeń - baryton
 • Adam Klocek – dyrygent

 

 • Johannes Brahms – Uwertura akademicka op. 80
 • Johannes Brahms - Koncert podwójny a-moll op. 102
 • Gustav Mahler – 3 pieśni z cyklu „Des Knaben Wunderhorn”

 

Rok 2022 jest wyjątkowym w kalendarzu Filharmonii Częstochowskiej. Właśnie w tym roku przypadają dwie okrągłe rocznice związane z naszym patronem, wybitnym skrzypkiem Bronisławem Hubermanem. 140 lat od jego urodzin i 75 od daty śmierci to okazja by jeszcze bliżej poznać niezwykłą postać Hubermana, który wyraźnie zaznaczył swoją obecność nie tylko w świecie muzycznym, ale także społeczno-politycznym. Inauguracją tego niezwykłego roku będzie uroczysty koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej oraz solistów pod dyrekcją Adama Klocka. Na zróżnicowany repertuar koncertu złożą się wyjątkowe dzieła Brahmsa i Mahlera.

 Skrzypce, Jazz, Johannes Brahms napisał Koncert podwójny a-moll dla dwóch muzyków – skrzypka Józefa Joachima (nauczyciela Bronisława Hubermana) oraz wiolonczelisty Roberta Hausmana. To ostatni utwór symfoniczny tego kompozytora, przez kolejne i ostatnie 10 lat życia skupił się on na komponowaniu muzyki kameralnej. Koncerty instrumentalne Brahmsa mają bardzo symfoniczny charakter, niespotykanie rozbudowane partie orkiestrowe czasem niemal mają przewagę nad instrumentami solowymi. Podobnie jak inne dzieła symfoniczne także i ten Koncert bardzo mocno zakorzeniony jest w niemieckiej tradycji Bacha i Beethovena, w którą Brahms wplata motywy muzyki ludowej. W piątek zabrzmi w Filharmonii Częstochowskiej w wykonaniu znakomitych solistów naszej Orkiestry, koncertmistrza Tomasza Kulisiewicza oraz wiolonczelistki Zofii Kulisiewicz.

Zabrzmią ponadto 3 niemieckie pieśni romantyczne oparte na tekstach ludowych z cyklu „Des Knaben Wunderhorn” w interpretacji wybitnego barytona Adama Szerszenia.

Koncert otworzy Uwertura akademicka Brahmsa, czyli utwór napisany przez kompozytora w podzięce za przyznanie mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski w 1879 roku.

 

Bilety: 45 zł (normalny), 38 zł (ulgowy), 20 zł (UTW) do nabycia w kasie Filharmonii oraz na stronie wwwPiątek 4.02.2022, godz. 18.50 Sala kameralna

SKRZYPCE I JAZZ

 

 • Stanisław Słowiński - skrzypce 

FOLLOW DICES: Mikołaj Kostka – skrzypce, Franciszek Raczkowski – fortepian, Jan Jerzy Kołacki – kontrabas, Adam Wajdzik – perkusja

 

Stanisław Słowiński - skrzypek, aranżer, kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista. Jeden z najbardziej aktywnych muzyków młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Jako lider autorskich projektów, sideman, muzyk sesyjny gra na scenach klubów i festiwali całego świata. Z autorskim materiałem zadebiutował albumem Landscapes Too Easy To Explain, który ukazał się międzynarodowej dystrybucji nakładem prestiżowego wydawnictwa Hevhetia. Poza działalnością koncertową niezwykle aktywny również jako kompozytor, aranżer, producent muzyczny. Jest też twórcą muzyki filmowej i teatralnej. Kolejny autorski album "Visions | Between Love and Death" nagrany z grupą Stanisław Słowiński Sextet spotkał się z uznaniem krytyków i publiczności, a jego premierowa trasa koncertowa objęła kilkadziesiąt koncertów na terenie wielu krajów Europy i Azji. Wielokrotnie nominowany w kategoriach "Skrzypce" oraz "Nowa nadzieja" w ankiecie Jazz Top czytelników Jazz Forum.

 

Follow Dices - nazwa kolektywu jest nawiązaniem, chociaż niekoniecznie dosłownym, do Cage’owskiego idiomu przypadkowości w muzyce i świecie, rozumianego jako przeniesiony na grunt improwizacji proces poszukiwania węzłów spajających kreowane struktury dźwiękowe.

Artyści podążając za współczesnymi rozwiązaniami estetycznymi, zahaczają o inspirującą ich mozaikę manier muzyki skandynawskiej i polskiej, włączając w to także elementy muzyki nowej, będącej dla nich bezprecedensowym źródłem, z którego wypływa ich tożsamość. Wszystko to scalone zostaje synestetyczną koncepcją kreowania barw i odcieni przestrzeni harmonicznych. Debiutancka płyta zespołu "Eternal Colors" ukazała się w 2018 nakładem niezależnej wytwórni SJ Records.

 

Zaprezentują autorską muzykę balansującą na granicy jazzu skandynawskiego i muzyki klasycznej z bardzo mocno wyeksponowaną warstwą improwizacji.

 

Bilety: 45 zł (normalny), 38 zł (ulgowy), 20 zł (UTW) do nabycia w kasie Filharmonii oraz na stronie www

[ZDROWIE] Własne auto dla zdrowia i bezpieczeństwa!

Teraz najpewniej, bezpiecznie i zdrowo korzystać z własnego samochodu! 

Sprawdź oferty dnia w Salonach Aut Bezwypadkowych Rent Car i korzystaj z własnego środka lokomocji! 

RENT CAR to BEZPOŚREDNI IMPORTER SAMOCHODÓW BEZWYPADKOWYCH Z UE
 
Przyjdź i zobacz: Częstochowa, ul. Główna 56 oraz Główna 24. Tel. 34 324 30 72 
Tu kupisz używane AUTO Z GWARANCJĄ !!!! 
Zapraszamy do zapoznania się z programem VIP GWARANThttps://www.rent-car.auto.com.pl

RENT CAR posiada w ofercie kredyty, ubezpieczenia, zamiany, realizuje także indywidualne zamówienia.

Polecamy na: 
http://czest.info/motoryzacjaPo trzecią dawkę szczepionki do Galerii Jurajskiej

Działający od lipca w Galerii Jurajskiej punkt szczepień podał już 27,5 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19, zarówno osobom dorosłym, jak i młodzieży. Dziś zgłaszają się do niego przede wszystkim osoby zainteresowane przyjęciem trzeciej dozy. Niestety maleje liczba szczepień pierwszą dawką.Częstochowianie nie rezygnują z trzeciej dawki szczepionki. Aż 90% wszystkich wykonywanych dziś szczepień w punkcie działającym w Galerii Jurajskiej przypada na dawkę przypominającą. Tendencja ta umacnia się od końca listopada ub. roku.

Szczepienia trzecią dawką praktycznie zdominowały pracę punktu. To oczywiście dobra wiadomość, bo pokazuje, że osoby w pełni zaszczepione są odpowiedzialne i nie rezygnują z dodatkowej dozy, która ma im zapewnić ochronę, zwłaszcza przed wariantem Omikron. Widać to było zresztą w dziennej liczbie szczepień na przełomie roku, kiedy to przyjmowaliśmy dziennie od 350 do 450 osób, a nawet blisko 600 – mówi Łukasz Ignacyk z firmy Gremedig, koordynującej punkt w Galerii Jurajskiej.

Z drugiej jednak strony, obserwujemy pewien negatywny trend. Od kilku tygodni sukcesywnie spada liczba nowych szczepień. To dziś około 10% wszystkich szczepień, a każdego dnia wykonujemy ich obecnie od 100 do 300. W grupie tej najczęściej pojawiają się osoby, które ze względów zawodowych zdecydowały się na przyjęcie preparatu, np. kierowcy tirów jeżdżący zagranicę – dodaje.

To o tyle niepokojące, że poziom wyszczepienia w powiecie częstochowskim oscyluje od pewnego czasu na poziomie 59,9% - podaje serwis gov.pl.

Są jednak i dobre wieści. Jak zauważają przedstawiciele punktu, nie słabnie zainteresowanie szczepieniami wśród osób w wieku 15 plus. Na szczepienie w Galerii Jurajskiej zdecydowało się już 1500 nastolatków, w tym uczniowie z 3 częstochowskich szkół.

To osoby, które do punktu zgłaszają się najczęściej samodzielnie z wypełnioną przez opiekunów zgodą na szczepienie. W zdecydowanej większości to sami młodzi ludzie wychodzą z inicjatywą, aby się zaszczepić, co cieszy, bo pokazuje dużą świadomość i odpowiedzialność w tej grupie – mówi Łukasz Ignacyk.

W działającym dziś w Galerii Jurajskiej punkcie szczepień można przyjąć szczepionki 3 producentów – Pfizer, Moderna oraz Johnson&Johnson. Z racji małego zainteresowania, punkt zrezygnował niedawno ze szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Nie szczepi się tutaj także dzieci.

Dla osób, które chcą się zaszczepić – po raz pierwszy lub przyjąć dawkę przypominającą – mamy uproszczoną procedurę. Do punktu można przyjść z marszu, bez wcześniejszego rejestrowania się. Wystarczy tylko zabrać ze sobą dokument tożsamości i na miejscu wypełnić stosowne dokumenty. Młodzież 15+ z kolei powinna mieć przy sobie podpisaną zgodę prawnych opiekunów – informuje Łukasz Ignacyk.

Punkt działa w godzinach pracy Galerii Jurajskiej od poniedziałku do soboty, a także w niedziele handlowe. Czynny jest także w niedziele niehandlowe od 12 do 18.

Punkt w Galerii Jurajskiej od ponad pół roku jest nie tylko jednym z popularniejszych w regionie, ale także jednym z najchętniej wybieranych w Częstochowie, o czym świadczy liczba 27,5 tys. podanych już szczepionek. To najlepiej pokazuje jak ważne jest dziś udział centrów handlowych w sukcesie całej akcji szczepień – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Tym bardziej, że wiele osób wskazuje dziś konkretne powody, dlaczego wybiera punkt w centrum handlowym. Przekonuje brak zawiłości rejestracji, a także łatwość, z jaką można dojechać i dojść do punktu, który zlokalizowany jest nie tylko przy wyjściu z parkingu, ale i przy windzie. Wiele osób też łączy zakupy z wizytą w punkcie. Nie bez znaczenia jest także to, że działający u nas punkt nie kojarzy się z przychodnią czy szpitalem – wylicza.

W Polsce działa dziś ponad 120 tymczasowych punktów szczepień zlokalizowanych w galeriach handlowych, podaje Polska Rada Centrów Handlowych. W samej Galerii Jurajskiej działają dwa – jeden prowadzi Gremedig, drugi apteka Super-Pharm.

HERODY 2022 za nami

„Herody” z Sygontki i Grupa „Herody-Młodzi Herodzi”ze Szkoły Podstawowej w Niegowie to laureaci pierwszych miejsc XXV Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który 23 stycznia 2022 r. odbył się w Niegowie.


Prezentowane przedstawienia oceniało Jury w składzie: Małgorzata Majer - dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Elżbieta Miszczyńska - etnograf, Małgorzata Kłych - etnograf, folklorysta, Anna Chłąd - pedagog.

W kategorii dorośli pierwsze miejsce i nominację udziału w 50. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej zajęła Grupa – „Herody” z Sygontki, a wyróżnienie otrzymała - Grupa „Herody” KGW z Wręczycy Wielkiej.

Wśród grup dziecięcych najlepsza okazała się Grupa „Herody-Młodzi Herodzi”ze Szkoły Podstawowej w Niegowie, która oprócz nagrody otrzymała nominację na Pastuszkowe Kolędowanie w Nowej Soli.
drugie miejsce zajęła „Grupa kolędnicza” ks. Łukasza Tryndy, a trzecie miejsce „Dziecięca grupa kolędnicza" ze Szkoły Podstawowej w Ludwinowie.                                          

Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do autentycznych i rekonstruowanych grup kolędniczych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Celem przeglądu jest ukazywanie, propagowanie i utrwalanie różnorodności obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem. Istotnym założeniem organizatorów jest też integracja międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji.

Przegląd zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niegowie i Urzędem Gminy Niegowa

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników MF i urzędów skarbowych

KOMUNIKAT Krajowej Administracji Skarbowej

 • Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za pracowników urzędów skarbowych lub Ministerstwa Finansów (MF).
 • To próby wyłudzenia danych podatników.
 • Przypominamy: resort finansów nie prowadzi telefonicznej weryfikacji prowadzonych spraw, ani nie zbiera w ten sposób informacji o podatnikach.

Osoby podające się za pracowników urzędów skarbowych lub MF telefonują przykładowo w sprawach dodatków do PIT-u lub podejrzanych przelewów.

Przypominamy, że urzędy skarbowe i MF nie prowadzą telefonicznej weryfikacji prowadzonych spraw, ani nie zbierają w ten sposób informacji o podatnikach.

Podobne próby wyłudzeń mogą pojawić się w wiadomościach wysyłanych przez oszustów, którzy próbują uzyskać od nas pieniądze lub informacje.

Co warto zrobić

 • W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu i próby wyłudzenia danych, użyj w swoim telefonie funkcji "przekaż" albo "udostępnij" i przekaż treść otrzymanej wiadomości na numer 799-448-084.
 • Zgłoszenie zostanie przekazane do analityków CERT Polska.
 • Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników!

Więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK :

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4183,Teraz-jeszcze-latwiej-zglosic-incydent-bezpieczenstwa-przez-SMS.html

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu lub próby wyłudzenia danych, które dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, prosimy o przekazanie zgłoszenia na incydent@mf.gov.pl.


 

Odnowa Promenady Niemena

Jest już gotowy projekt pierwszego etapu przebudowy Promenady Czesława Niemena. Podczas konferencji prasowej w Ratuszu zostały przedstawione plany modernizacji odcinka od centrum handlowego do ulicy Brzeźnickiej.

Obecny na konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podkreślał ogromne znaczenie tego typu przestrzeni rekreacyjnej i potrzebę modernizacji Promenady, która ma już ponad 40 lat.
- W ramach przebudowy planowana jest wymiana nawierzchni, oświetlenia, całej małej architektury oraz instalacja monitoringu. Nieodzowne będzie uzupełnienie drzewostanu, przemodelowanie części grup krzewów oraz żywopłotów – mówił Krzysztof Matyjaszczyk. - Najciekawszy w nowym projekcie wydaje się pomysł z zaakcentowaniem początku Promenady, z budową oświetlonego zadaszenia - rodzajem bramy wejściowej.

Modernizacja Promenady Niemena to jeden z elementów projektu CzęstoZielona, który koordynuje Łukasz Kot z Centrum Usług Komunalnych. Wskazuje on na konieczność zabezpieczenia pieniędzy na wkład własny do wniosku o środki zewnętrzne: - Będziemy starać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całe zadanie to kwota 5,7 mln zł.

- Przebudowa tego odcinka – opowiadał projektant Witold Rudecki ze Studia V13 – to również gruntowne zmiany w Parku Tysiąclecia, odnowiona sieć ścieżek oraz remont centralnego placu zabaw. Planując zmiany architektoniczne, chcieliśmy umiejętnie oddzielić ruch rowerowy od pieszego. Nowo planowana „strefa wejścia” to funkcjonalny plac zlokalizowany na rozstaju szlaków komunikacji pieszej i rowerowej, tuż za strefą przyległą bezpośrednio do centrum handlowego.

- Zadaszenie ma być iluminowane oraz wyposażone w nagłośnienie. Dzięki temu byłoby to idealne miejsce organizacji wieczornych pokazów czy kameralnych spektakli opartych o światło i dźwięk – dodawał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Źródło: UM

wtorek, 25 stycznia 2022

[PODRÓŻE] Jak nie zapłacić mandatu podczas zimowych podróży?

Ferie zaczynają się w połowie stycznia i trwają do końca lutego i chociaż trwa pandemia chętnie wybieramy się w góry, by chociaż przez kilka dni spędzić czas na świeżym powietrzu. 

O czym warto pamiętać przed wyjazdem? 

Koszula (nie tylko) flanelowa w zimowych stylizacjach

Choć jej początki sięgają odzieży roboczej, od kilku lat z powodzeniem radzi sobie w modzie codziennej.
 
Koszula w kratę, bo o niej mowa to prawdziwy must have w niemal każdej garderobie. Dlaczego? Bo idealnie prezentuje się w damskim, męskim i dziecięcym wydaniu, jako uzupełnienie stylizacji lub jej główny element, wreszcie jako przewiewna koszula lub… okrycie wierzchnie. Możliwości jest wiele, a my podpowiadamy, na co warto się zdecydować: https://czest.info/polecamy

Noszenie maseczki może pogorszyć stan uzębienia. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?


Maseczki chirurgiczne na stałe wpisały się w krajobraz naszego kraju. Od kilkunastu miesięcy praktycznie się z nimi nie rozstajemy, pragnąc ochronić siebie i innych przed przenoszeniem wirusa. 
Takie podejście jest oczywiście godne pochwały, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że noszenie maseczek może negatywnie wpływać na higienę naszej jamy ustnej. 
Jaki jest związek maseczek z próchnicą, co to jest mask mouth i co możemy zrobić, by wspomóc nasz organizm w walce z nieświeżym oddechem – o tym przeczytasz dziś na: https://czest.info/zdrowie


Jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS wyjaśni

Oddział ZUS  w Częstochowie organizuje bezpłatne szkolenia na temat zmian wprowadzonych przez „Polski Ład” w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Najbliższe webinarium odbędzie się 26 stycznia, w godz. od 10.00 do 12.30.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmowane są do 24 stycznia 2022 r. na adres email: zus.szkolenia.czewa@zus.pl. W wysłanej wiadomości należy podać numer telefonu oraz adres email, na który ZUS dzień przed spotkaniem, prześle link do szkolenia.

- Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. To doskonała okazja, by wyjaśnić wątpliwości czy uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne – zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Przewodnik dla podatnika „Ulga na powrót”

 • Podatkowy Polski Ład to również zachęta do powrotu do kraju.
 • Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót.
 • Przez cztery lata od powrotu do kraju, takie osoby mogą nie płacić PIT.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w naszym przewodniku.

PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w naszym przewodniku.

Jakie przychody obejmuje ulga


Zwolnienie dotyczy przychodów:
 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 •  z umów zlecenia zawartych z firmą,
 •  z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w czterech następujących po sobie latach.

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w poradniku PIT-0 ulga na powrót.

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Słodki poniedziałek z firmą Green Pack - przepis na szarlotkę na karnawałowy tydzień

Zapach pieczonych jabłek i rozpływające się w ustach kruche ciasto – dla wielu z nas karnawał kojarzy się z szarlotką. Szarlotka wykończona delikatną bezą będzie się pięknie prezentowała na każdym przyjęciu.

 Dziś zdradzamy, gdzie tkwi sekret bezy idealnej oraz przepis na szarlotkę z bezą.***

Najlepsze przyjęcia, udane wypieki  i łatwe sprzątanie zapewnisz sobie korzystając z artykułów dostępnych w firmie  Green Pack Szymanek Opakowania.

Papiery do pieczenia, foremki, pucharki, folie, opakowania do gotowych wypieków, a także ręczniki papierowe, gąbeczki, serwetki, wszelkie akcesoria do sprzątania zakupione w firmie Green Pack sprawią,  że praca w kuchni będzie słodka, pyszna i przyjemna.

GREEN PACK Szymanek Opakowania
zaprasza:  Wierzchowisko ul. Długa 14, 42-233 Mykanów k. Częstochowy, Krakowska2,  Częstochowa, a także on line: www.greenpack.com

Słodkiego tygodnia i smacznego karnawału życzą: Green Pack oraz https://czest.info/kulinaria

 


piątek, 21 stycznia 2022

Ułatwiaj swoje życie. Czytaj książki, które Ci w tym pomogą. Dziś polecamy:

Zachwyć się! 

Naucz się medytować od wielkich filozofów - Marcin Fabjański

Radość i spokój na co dzień

Pełne lekkości, radosne i medytacyjne życie jest możliwe! Praktykowali je Marek Aureliusz, Budda, Epikur czy Laozi, na długo przed tym, zanim pojawiły się kursy mindfulness.

W chaosie codziennego życia łatwo poddać się toksycznym myślom i zdarzeniom, które nas wypalają, przygnębiają i wpędzają w choroby. A w szkole nie uczono nas, jak dbać o myśli i uwagę.

Dzięki tej książce dowiesz się, co odkryli i jak medytowali wielcy filozofowie. 
Najpierw nauczysz się zamieniać mętlik w głowie w uważne bycie tu i teraz. 
Potem przestaniesz tak łatwo ulegać nudzie i rozdrażnieniu. Aż w końcu odkryjesz, że każdego dnia zachwycasz się czymś, czego wcześniej nawet nie dostrzegałeś.

Posłuchaj filozofów i przebudź się do życia w zachwycie i zdziwieniu.

**********

Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali? - Natalia Hatalska

Dlaczego płacimy za oszukiwanie samych siebie?
Czy robot może emocjonalnie złamać człowieka?
Jak wielkie firmy wykorzystują naszą samotność?


Natalia Hatalska pozwala inaczej niż dotychczas spojrzeć na to, czym jest życie w XXI wieku, odkryć i zrozumieć mechanizmy kierujące relacjami, technologią i polityką.
Jej książka zmusza do tego, byśmy się zatrzymali i zadali sobie najważniejsze pytania: 
 • Czy można powstrzymać rozwój technologii? 
 • Co nas czeka, gdy inżynieria genetyczna pozwoli na hodowanie ludzi na szeroką skalę?
 • Gdzie jest granica postępu technologicznego, o ile w ogóle taka granica istnieje? 
 • To ostatni moment na zadanie niektórych z tych pytań i szukanie na nie odpowiedzi.
Natalia Hatalska mówi o najważniejszych problemach współczesnego świata:
 •  o samotności, manipulacji, dezinformacji, a także o technologii, która może przejąć nad nami kontrolę.
Nie daje gotowych odpowiedzi, lecz poszerza perspektywę. 
Prowokuje do tego, byśmy gruntownie przemyśleli nasz stosunek do rzeczywistości XXI wieku.


******

Bliżej. Rodzicielstwo bliskości dla tych, którym kończy się cierpliwość - Joanna Jaskółka

Rodzicielstwo bliskości jest prostsze, niż myślisz. 
Nie potrzebujesz kursu u superniani ani stu poradników. Ja już je wszystkie za ciebie przeczytałam. 
Dzięki mojej książce dowiesz się, czym naprawdę jest rodzicielstwo bliskości i jak stosować jego zasady w praktyce. 
Bez żadnej ściemy.

Pokażę ci na przykładach, w codziennych scenkach i dialogach:

• dlaczego powinnaś się cieszyć z każdego „nie” swojego dziecka,
• czy należy od razu biec, kiedy słyszysz: „Mamo, pomóż!”,
• jak rozmawiać z dziećmi, żeby chciały rano wstać, ubrać się i pójść do przedszkola,
• co zrobić, gdy dziecko krzyczy: „Nienawidzę cię! Jesteś najgorszą mamą!”
• i dlaczego czasami warto odpuścić.

Bo dzieci często zachowują się źle nie dlatego, że tak chcą, tylko po prostu inaczej nie potrafią. 
Jeszcze nie potrafią.

*****

PRACA MARZEŃ 

Stwórz karierę, którą pokochasz - Helen Tupper, Sarah Ellis

ZAPROJEKTUJ KARIERĘ SWOICH MARZEŃ
 • Wyłączasz budzik.
 • Pijesz kawę.
 • Ubierasz się i jedziesz do biura lub, jeszcze w piżamie, włączasz laptopa.
 • Albo leżysz w łóżku, patrząc w sufit i zastanawiając się, dlaczego nie spełniasz się w swojej pracy.

Mamy dla ciebie dobrą wiadomość.

Praca na całe życie, pięcie się po szczeblach kariery, toksyczny wyścig szczurów – to wszystko należy już do przeszłości.
 Żyjemy w świecie, w którym częste i płynne zmienianie ról, branż czy lokalizacji staje się normą.
 Ta nowa rzeczywistość może być stresująca i przytłaczająca, ale jeśli wiesz, jak się w niej poruszać, okazuje się pełna możliwości, wolności i sensu.

Jednak aby w pełni skorzystać z wolności, jaką oferuje nam współczesny rynek pracy, każdy z nas musi najpierw odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: 
 • Jakie są moje mocne strony? 
 • Co jest dla mnie ważne w życiu? 
 • Co mnie napędza i motywuje? 
 • Gdzie chcę się znaleźć w przyszłości? 
Bez względu na to, na jakim etapie swojej drogi zawodowej jesteś, dzięki temu poradnikowi:
 • rozpoznasz i zaczniesz używać swoich mocnych stron,
 • zdefiniujesz wartości, które cię motywują,
 • zyskasz pewność siebie,
 • zbudujesz lepsze sieci kontaktów,
 • dowiesz się, jak wykorzystać swoje możliwości.

Praca marzeń. Stwórz karierę, którą pokochasz to karierowe antidotum na bolączki każdego, kto się zastanawia, dlaczego aktualna praca nie daje mu szczęścia, oraz wszystkich, którzy chcą olać wyścig szczurów i zaprojektować swoją przyszłość, lecz nie wiedzą, od czego zacząć.

Nadaj kierunek swojemu rozwojowi zawodowemu i odkryj pełnię swojego potencjału. 
Weź długopis w dłoń i DOSŁOWNIE zaprojektuj karierę swoich marzeń!

****


XXV Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2022

W najbliższą niedzielę 23 stycznia 2022 r. odbędzie się już XXV Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY. Impreza, jak w poprzednich latach, organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niegowie i Urzędem Gminy Niegowa, odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do autentycznych i rekonstruowanych grup kolędniczych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Celem przeglądu jest ukazywanie, propagowanie i utrwalanie różnorodności obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem. Istotnym założeniem organizatorów jest też integracja międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji. Do konkursu zgłosiły się grupy: herodowe, ostatkowe, kolędnicze złożone zarówno z dorosłych jak i dzieci.

Zaprezentowane przedstawienia oceniane będą przez jury składające się z etnografów i folklorystów, a laureaci otrzymają nagrody finansowe.

 Podczas konkursu zostanie wyłoniona grupa, która otrzyma nominację do udziału w 50 jubileuszowym Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej.

Znamy laureatów konkursu "Niech się nie schowa w obiektywie Częstochowa"

Znamy laureatów II Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Niech się nie schowa w obiektywie Częstochowa”. Wernisaż wraz z wręczeniem nagród laureatom odbył się 20 stycznia 2022 r. w Galerii ART FOTO ROK-u.Wśród kilkunastu laureatów Nagrodę Specjalną Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przyznano Marcelinie Mazurek. Nagrodę uczennicy klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie wręczyli Małgorzata Majer dyrektor ROK-u i Stanisław Gmitruk radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

W kategorii klas IV – VI zwyciężyli:

I miejsce – Fabian Bejm – SP nr 46 w Częstochowie;

II miejsce - Nicola Płaczek – ZSP nr 1 w Częstochowie;

III miejsce - Jakub Gut – ZSS nr 28 w Częstochowie.

W kategorii klas VII-VIII wygrali:

I miejsce – Dominik Misztal – SP nr 39 w Częstochowie;

II miejsce – Natalia Masłowska – ZSP nr 5 w Częstochowie;

III miejsce – Amelia Zembik  – SP nr 10 w Częstochowie.

Nagrody wyróżnionym i laureatom dwóch kategorii wręczyły przedstawicielki organizatora głównego konkursu - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie.

W spotkaniu uczestniczyli także: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Juliusz Sętowski, kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Magdalena Kłosowska, dyrektor ZSP nr 1 w Częstochowie oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie i placówek oświatowych, których uczniowie wzięli udział w konkursie.

Regionalny Ośrodek Kultury wraz z głównym organizatorem konkursu – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie serdecznie zapraszają do oglądania pokonkursowej wystawy prac laureatów i uczestników. Ekspozycję zaplanowano do 28 stycznia br.

Konkursowi patronuje prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk.

czwartek, 20 stycznia 2022

Pozytywne emocje i szansa na nowe hobby. Tym możemy zaskoczyć seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka

Słodycze i kwiaty to standardowy upominek dla seniorów, wręczany im często przy różnych okazjach. Zamiast jednak prezentu materialnego na Dzień Babci i Dziadka może podarować im niespodziankę, która pozwoli miło i ciekawie spędzić czas. Jak pokazało badanie serwisu Prezentmarzeń „Czas wolny podczas koronawirusa” aż 88% zapytanych Polaków odczuwa psychiczne skutki zagrożenia pandemią

Tym bardziej osoby starsze, które w obawie o zdrowie pozostają często w domowej izolacji. Dlatego warto wykorzystać zbliżający się Dzień Babci i Dziadka, aby zachęcić seniorów do skorzystania na przykład z tematycznych warsztatów online lub innej, niestandardowej atrakcji.

W dzisiejszych czasach, kiedy średnia długość życia ciągle się wydłuża, babcia i dziadek już nie kojarzą się wyłącznie ze starszą panią robiącą na drutach czy starszym panem, siedzącym w bujanym fotelu i czytającym gazetę. Współczesne babcie i dziadkowie, to coraz częściej osoby aktywne, które chętnie zdobywają nowe doświadczenia i nie boją się podejmowania wyzwań. Dlatego korzystając z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka można podarować im na przykład wybrany warsztat tematyczny online lub inny prezent w formie przeżycia.

Wybór atrakcji realizowanych obecnie online jest bardzo duży. Można wybierać w internetowych warsztatach i kursach, rozwijających m.in. zainteresowania plastyczne, muzyczne, fotograficzne czy kulinarne. Dlatego znając upodobania babci czy dziadka, można zaaranżować dla nich miłą niespodziankę bez potrzeby wychodzenia z domu. Możemy podarować im ciekawy prezent online, a seniorom mniej zaawansowanym technologicznie pomóc w jego realizacji, zachowując bezpieczny dystans.

 - W ramach niespodzianki online przygotowanej w formie udziału w wybranym, tematycznym warsztacie, realizowanym za pośrednictwem internetu, seniorzy mogą skorzystać na przykład z nauki gry na różnych instrumentach, kursu fotografii czy warsztatów robienia mydła, czyli realizować zainteresowania, które dotychczas wymagały bezpośredniego kontaktu z nauczycielem czy instruktorem
. – mówi Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Inną, wartą rozważenia możliwością jest podarowanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka upominku w formie niezapomnianego przeżycia, zachęcającego do aktywności ruchowej, jak na przykład lekcja nordic walking z instruktorem, a nawet atrakcji z nutą adrenaliny. Prezent dla seniora czy seniorki to także dobra okazja, by pomóc spełnić marzenia z ich młodości i zrealizować atrakcje, o której mogli w przeszłości tylko pomarzyć. Widokowy lot samolotem, przejażdżka kultowym sportowym samochodem, dziś to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki z pomocą profesjonalnych firm specjalizujących się w takich atrakcjach.

Wybierając prezent dla babci czy dziadka warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej emocjonujące atrakcje nie cieszą, gdy nie ma ich z kim przeżywać. Dlatego jednym z najcenniejszych prezentów, jakie możesz podarować seniorom w naszej rodzinie jest wspólnie spędzony czas i radość z jego celebracji. Nie ważne czy pójdziecie razem na spacer czy obiad w restauracji, wybierzecie się wspólnie na masaż, a może tylko porozmawiacie przy ciastku i kawie. Zarówno babcia, jak i dziadek na pewno się ucieszą, gdy znajdziemy dla nich czas w codziennej bieganinie.

Babcia i dziadek odgrywają ważną rolę w rodzinie, a szczególnie w życiu wnucząt. Nie dziwi więc fakt, że z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka chcielibyśmy podarować im coś szczególnego, wywołującego uśmiech na ich twarzy i pokazującego, jak bardzo cenimy ich obecność w naszym życiu. Pamiętajmy jednak, że współcześni dziadkowie i babcie lubią być aktywni w miarę swojego stanu zdrowia i chcą także skorzystać z możliwości, jakie daje współczesna rzeczywistość. Kto powiedział, że babcia w XXI wieku nie chciałaby nauczyć się robić sushi pod okiem mistrza w trakcie warsztatów kulinarnych, a dziadek przejechać się luksusowym, sportowym samochodem jak Ferrari czy Porsche?

Innovation PR

"Cała sala śpiewa z nami" - 10Tenorów Tour 2022 - zapraszamy na Koncert!!!

Jeden tenor to już prawdziwa gratka dla zmysłów, trzech tenorów przenosi nas na niezwykłą ścieżkę, wibrujących w ciele dźwięków, a dziesięciu tenorów na jednej scenie, w idealnie zgranych kompozycjach muzycznych, współpracujących, a nie rywalizujących ze sobą to musi być spektakl poruszający każdym najmniejszym fragmentem ciała i duszy. 

Koncert 10 tenorów jest projektem, który powstał we współpracy polskich miłośników muzyki z Agencji Brussa oraz ukraińskich artystów z Teatru Operetki Kijowskiej.

 To ponad 10-krotnie więcej talentu na scenie, niż podczas klasycznego koncertu operowego. 

Występują tenorzy z Polski i Ukrainy, łącząc głosy, kultury i temperamenty w jeden wyjątkowy pokaz, będący egzotyczną fuzją, powstałą z opery i operetki, folkowego dorobku muzycznego, musicalowej muzyki i szlagierów pop. Zainteresowanie Polaków sztuką wokalną artystów nie tylko z naszego kraju jest coraz większe. Stąd też pomysł na wyjątkowy koncert 10 tenorów, oferujący unikalną symfonię muzycznych smaków.

        "Cała sala śpiewa z nami" 

10 Tenorów NOWY PROGRAM 2022 !!! 

Potrafią wszystko (nic dziwnego - jest ich aż DZIESIĘCIU!): śpiewać piosenkę podczas deszczu, martwić się ostatnią niedzielą, czarować głosem pojedynczo i w grupie... 
Co więcej - dobierają sobie repertuar w taki sposób, że są w stanie wcielić się nie tylko we Franka Sinatrę z jego ciepłym barytonem, ale nawet w Edith Piaf, widzącą życie w różowych barwach. Śpiewają o kobietach, o miłości, o poranku, o wieczorze, o mamie, o zakrętach w biografii, nie boją się żadnych wyzwań wokalnych - wszystko po to, aby udowodnić na koniec, że "We Are The Champions".


Zapraszamy do Filharmonii Częstochowskiej:
 12.03.2022r., o godz.: 18.00

Bilety: 

 • Kasa Filharmonii, tel. 795 451 438
 • Online: 
www.kupbilecik.pl,www.biletyna.pl,www.ebilet.pl
 • Zamówienia zbiorowe – informacje: tel. 737 567 014

www.agencjabrussa.plslawek@polskiekabarety.pl

https://czest.info/10-tnorow-tour2022-czestochowa-12-03-2022
[KINO] 31 maja do kin wchodzi „Jedno życie” z niezwykle przejmującą kreacją Anthony’ego Hopkinsa. WYGRAJ ZESTAW KOSMETYKÓW!

Skromny i niczym specjalnym niewyróżniający się urzędnik z Londynu dziś ponownie jest na ustach całego świata.  W minioną niedzielę, 19 maja...