poniedziałek, 31 maja 2021

Pieniądze dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Od 1 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku ZUS przeznaczy na ten cel aż 75 mln zł, to o 25 mln więcej niż w latach poprzednich. Wysokość kwot i poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.Inwestycje zgłoszone w ramach konkursu mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo pracy, ale także zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.  Firmy mogą starać się m.in. o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, promieniowaniem czy zakupu sprzętu, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

- Pieniądze z dofinansowania z ZUS można przeznaczyć na przykład na urządzenia oczyszczające i wentylujące powietrze, oświetlenie,  rusztowanie ruchome – przejezdne, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wind dekarskich czy środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników jak bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.   Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 5 tys. zł do pół miliona zł

Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób  do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu. - Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5 tys. zł. W ramach programu dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w „Katalogu działań”. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy - dodaje rzeczniczka.

Termin na złożenie do 30 czerwca

Wnioski można składać już od 1 czerwca do 30 czerwca. Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.   Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl

Komu dofinansowanie nie przysługuje

Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Na dofinansowanie nie może liczyć przedsiębiorca, który zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatkami. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

 

Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

PIKANTNI - komedia obyczajowa w doborowej obsadzie. 4 spektakle. Ostatnie bilety!

Organizator Adria-Art zaprasza widzów dorosłych na  spektakl komediowy PIKANTNI do Klubu Politechnik w Częstochowie.

"Pikantni" to  komedia obyczajowa Stefana Vögla, cenionego austriackiego dramaturga, która wykorzystuje znany schemat czworokąta.

Dwie znudzone sobą pary małżeńskie Alex i Doris oraz Bea i Christoph, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary poznały się na portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na samym początku wieczoru... Bohaterowie, choć podekscytowani pikantnym pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się jednak, co z tego wyniknie... Czy żądny nowych eksperymentów Alex, jego sceptyczna żona Doris, nowoczesna i rozwiązła Bea oraz jej monogamiczny mąż Christoph, wiedzą na co się decydują?

Spotkanie będzie dopiero początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki.

 Komedia Stefana Vögla z szybkim tempem oraz humorem słownym i sytuacyjnym zaskakuje błyskotliwym dialogiem i inteligentnymi ripostami. Jest świetnym materiałem na fantastyczną zabawę, niepozbawioną refleksji na temat nowoczesnych małżeństw oraz manipulacji uczuciami. 

Dawka zdrowego śmiechu o bezkrytycznej pogoni za wolnością.

 

PIKANTNI / KOMEDIOWY SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSŁYCH!!

Klub Politechnik w Częstochowie

5, 6. 06.2021, godz. 16.30 i 18.30 


Obsada:

 • Doris – Barbara Kurdej-Szatan/Monika Dryl
 • Bea – Anna Mucha
 • Christoph – Mikołaj Krawczyk/Maurycy Popiel
 • Alex – Michał Ziembicki

 Bilety: https://adria-art.pl/

 Organizator Adria Art 

 

[PODRÓŻE] Mała liczba fotoradarów w Polsce w przeliczeniu na tys. km2.

Wśród 30 europejskich krajów zajmujemy dopiero 22. miejsce 
Gdzie w Europie zainstalowano najwięcej fotoradarów? 
Gdzie w Polsce zostaną zamontowane nowe fotoradary? 
Dlaczego nadzorem objęte są proste odcinki drogi i skrzyżowania? 
Czy kary za przekroczenie prędkości będą lepiej egzekwowane? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz dziś na:

Uczniowie z Częstochowy i Siemianowic Śląskich laureatami ogólnopolskiego konkursu "Popisz się talentem"!

Igor Szałek - uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie i Kacper Smieszkoł - uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich, zostali laureatami 5. edycji konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych “Popisz się talentem”, organizowanego przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era. Jest to największy w kraju konkurs dla młodych pisarzy, który na dodatek daje szansę na prawdziwy książkowy debiut!

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema. Dlatego też tematem przewodnim “Popisz się talentem” był “Świat za sto lat”. Dzieci nadesłały do oceny jury aż 4023 opowiadania. To drugi najlepszy wynik w historii konkursu! Spośród nich wybrano 30 najlepszych prac, które mówiły o tym, jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości.

Uczestnicy “Popisz się talentem” wzięli także udział w specjalnej ankiecie “Świat za sto lat”. Nowa Era poprosiła dzieci, by zastanowiły się, jakie największe zadanie czeka ludzi w ciągu kolejnych 100 lat. Dla 42% uczestników ankiety największym wyzwaniem będzie opracowanie lekarstw na groźne choroby. Na drugim miejscu znalazła się ochrona ginących gatunków zwierząt i roślin (41%), a na trzecim zatrzymanie zmian klimatu (12%).

Gratulujemy zwycięzcom - www.Czest.Info

Zmiana kategorii dróg

Częstochowska Rada Miasta przyjęła uchwałę opiniującą rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia fragmentów polskich ulic kategorii dróg krajowych. W Częstochowie decyzja dotyczy dwóch odcinków zlokalizowanych w pasach DK-1 i DK-91.

Rozporządzenie odnosi się do pięciu odcinków dróg krajowych w Polsce, z czego dwa znajdują się w Częstochowie i obejmują fragmenty:

- drogi krajowej nr 1 – al. Wojska Polskiego (od węzła Częstochowa Północ do ul. Warszawskiej).

- drogi krajowej nr 91 – ul. Warszawska (od al. Wojska Polskiego do al. Jana Pawła II)

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Minister Infrastruktury wystąpił o opinię w sprawie projektowanych zmian do właściwych sejmików województw oraz rad Miast. W jego uzasadnieniu można przeczytać, że oba odcinki przestały pełnić funkcję dróg krajowych istały się zbędne w ich sieci w wyniku realizacji autostrady A1.

Podczas ostatniej sesji, 20 maja, częstochowscy radni zaopiniowali rozporządzenie Ministra. Przyjmując uchwałę, posiłkowali się obszernym uzasadnieniem, przygotowanym przez Miejski Zarząd Dróg (w załączniku).

W przypadku DK-1, projekt Ministra otrzymał opinię negatywną.W ocenie MZD ten odcinek wciąż pozostaje zbyt obciążony ruchem i powinien nadal posiadać status drogi krajowej. Przemawiają również za tym jego warunki techniczne. Do czasu oddania do użytku Autostrady A1 w rejonie Częstochowy ulica pełniła rolę jednej z najważniejszych dróg krajowych w Polsce o przebiegu południkowym i wpisywała się w transeuropejską sieć transportową (TEN-T), jako drogowy szlak europejski nr E75. W tym czasie (pomiar ruchu z 2015 roku) na odcinku odbywał się ruch na poziomie ponad 46 tys. pojazdów na dobę. Po oddaniu do użytku autostrady A1, natężenie ukształtowało się na poziomie około 17 tys. pojazdów na dobę. Takie wyliczenie obrazuje, że DK-1 na odcinku od węzła Częstochowa Północ do ulicy Warszawskiej nadal stanowi drugi co do wielkości obciążenia wylot dróg krajowych z Częstochowy (więcej informacji w uzasadnieniu do projektu uchwały w załączniku).

W przypadku DK-91, projekt otrzymał opinię pozytywną. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zakłada, aby droga krajowa 91 przebiegała:

- ulicą Rędzińską na odcinku od granicy miasta z gm. Rędziny do skrzyżowania z ulicami Warszawską i Batalionów Chłopskich (do Ronda Omyły),

- ulicą Warszawką na odcinku od skrzyżowania z ulicami Rędzińską i ul. Batalionów Chłopskich (Ronda Omyły) do skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego,

- aleją Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego do granicy miasta z gm. Poczesna.

W opinii MZD takie rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców ulicy Warszawskiej, ponieważ wyeliminuje ruch tranzytowy. Ulica Warszawska na obecnym odcinku DK-91 została przebudowana w 2015 roku na drogę o klasie technicznej Z-zbiorcza, co odpowiada parametrom drogi powiatowej. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, po wejściu w życie rozporządzenia ulicę Warszawską na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Warszawskiej i alei Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży) należy zaliczyć do kategorii dróg powiatowych i nadać jej numer ewidencyjny odpowiadający numerowi ewidencyjnemu ulicy Warszawskiej na odcinku od placu Daszyńskiego do skrzyżowania ulicy Warszawskiej i alei Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży). Oba odcinki ulicy Warszawskiej będą tworzyły ulicę o podobnych parametrach i podobnej zabudowie terenów przyległych (więcej informacji w uzasadnieniu do projektu uchwały w załączniku).

· Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych https://bip.czestochowa.pl/attachments/download/103757

Źródło: UM

niedziela, 30 maja 2021

Roztańczone Lato dzięki Szkole Tańca Warskich!


Długie dni, jasne wieczory, krótkie noce - to LATO!
Wejdź  w Lato tanecznym krokiem.
Możliwość uczestnictwa w coraz większej liczbie imprez zachęca do wyćwiczenia swoich tanecznych umiejętności.
Zrób tak i zadbaj, aby każde spotkanie z przyjaciółmi było udane!
 Zadbaj o swoje dobre samopoczucie, poprawę kondycji, relaks i zdrowie. 


Korzystaj z możliwości jakie stwarza Ci Szkoła Tańca Warskich.
Zapisz się na zajęcia indywidualne.

Zadzwoń i uzgodnij terminy swoich lekcji: 601 504 270 

 • To czego nauczysz się podczas lekcji wykorzystasz na spotkaniach rodzinnych, zabawach tanecznych, weselach, dyskotekach.
 • U Warskich, pod okiem instruktorów przygotujesz także swój "PIERWSZY TANIEC"
 • W trosce o bezpieczeństwo Szkoła organizuje zajęcia w małych 2, 4 lub 6 osobowych grupach, dla Ciebie i Twoich najbliższych. 

Zapraszamy: http://www.warscytaniec.pl

Polecamy: www.Czest.info

piątek, 28 maja 2021

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Książka na weekend. Sprawdź nasze propozycje.

Sekret Marii. 
Życie, miłość i pasja Marii Montessori - Laura Baldini


Pasjonujące losy nauczycielki, która odkryła sekret dobrego dzieciństwa


**
Rzym, 1896 rok. Młoda Maria Montessori rozpoczyna wymarzoną pracę na dziecięcym oddziale kliniki psychiatrycznej. Z przerażeniem odkrywa, że mali pacjenci całe dnie siedzą na łóżkach, wpatrzeni pustym wzrokiem w przestrzeń. Kiedy upiera się, żeby zapewnić im coś do zabawy, w zapomniane przez świat dzieci nagle wstępuje życie.

Inni lekarze nie mogą uwierzyć w tę przemianę. Dla Marii to moment ogromnej radości i początek światowej kariery. Ramię w ramię z wyjątkowym mężczyzną, z którym łączy ją głębokie uczucie i zawodowa pasja.

Wkrótce jednak Maria będzie musiała podjąć dramatyczną decyzję, która zaważy na całym jej życiu.


Wybitna postać. Wciągająca opowieść. Tajemnica, która w nowym świetle pokazuje jedną z najbardziej inspirujących kobiet w historii.
czwartek, 27 maja 2021

Rozrywka wróciła do Galerii Jurajskiej

Od dziś w Galerii Jurajskiej znów są w pełni otwarte lokale gastronomiczne, a kino znów gra nowości! Wraca także plenerowe boisko do siatkówki plażowej. 
W Galerii Jurajskiej ma dziś miejsce druga fala otwarć po lockdownie!


Ostatnio tak w pełni dostępna oferta Galerii Jurajskiej była latem ubiegłego roku! Dziś do sklepów i punktów usługowych, które wznowiły działalność ponad 3 tygodnie temu, dołączyły atrakcje czasu wolnego.

I tak, w centrum handlowym znów można odwiedzać restauracje i kawiarnie. Te przez ostatnie 279 dni sprzedawały dania wyłącznie na wynos i z dowozem. Teraz znów można usiąść w strefie gastronomicznej i zjeść.

Ta działa, ale przy obłożeniu 50% i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na takich samych zasadach działają także restauracje ze stolikami. Oprócz tego pomiędzy miejscami siedzącymi zachowany jest 1,5-metrowy odstęp. W przestrzeni prowadzona jest też regularna dezynfekcja.

Jako alternatywę dla wewnętrznej strefy gastronomicznej, dla klientów przygotowano tu także plenerową z 11 stolikami. Tzw. Bulwary Café działają nad Wartą na terenie Bulwarów Jurajskich. W sumie w pełni działalność wznowiło dziś aż 19 lokali gastronomicznych.

Po wizycie w restauracji lub kawiarni znów można także wpaść na seans filmowy. Swoje podwoje otworzyło także 8-salowe kino Cinema City, największe w Częstochowie.

W jego repertuarze można znaleźć sporo mega premier, w tym nową produkcję Disney’a – „Cruellę”, a także filmy „Małe rzeczy”, „Mortal Kombat”, „Wolka” czy oscarowy „Nomadland”. W repertuarze znajdują się także animacje: „Co w duszy gra”. „Krudowie 2” oraz „Tom i Jerry”.

Seanse odbywać będą się w reżimie sanitarnym. Oznacza to, zajęta będzie mogła być tylko połowa widowni. W czasie seansu będzie trzeba także zakrywać nos i usta maseczką, zalecana będzie także dezynfekcja rąk przed wejściem na salę.

- Do Galerii Jurajskiej wróciła rozrywka i to dosłownie. Znów oprócz zakupów w centrum handlowym możemy spędzić czas wolny, odwiedzając restauracje, kino, ale także relaksując się na Bulwarach Jurajskich – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

- To moment, na który czekaliśmy blisko 7 miesięcy, bo tyle trwał lockdown gastronomii i rozrywki. Dziś nabieramy głębszego oddechu i możemy w końcu powiedzieć, że jesteśmy w pełni otwarci, chociaż wciąż w reżimie sanitarnym – dodaje.

To pełne otwarcie objęło także plenerowe atrakcje Galerii Jurajskiej. Z zachowaniem zasad sanitarnych znów można spędzać wolny czas na Bulwarach Jurajskich. Dostępne są także place zabaw dla dzieci. Lada moment będzie można także skorzystać z boiska do siatkówki plażowej.

- Wracamy do normalności. Z oferty centrum handlowego znów możemy skorzystać w takim samym wymiarze jak latem ubiegłego roku. Czynne są wszystkie sklepy i punkty usługowe, a także cała rozrywka. Co więcej, w planach mamy kilka nowości. Przed nami także pierwsze duże wydarzenia. 31 maja startuje u nas wystawa dla dzieci SuperThings – zapowiada Borecka-Suda.

źródło: Galeria Jurajska/Guarana PR

Czy catering dietetyczny pomoże schudnąć?


Nie da się ukryć, iż przyrządzanie zdrowych pokarmów może zająć dużo czasu, jakiego niestety nie każdy spośród nas ma. 

Codzienne obowiązki, praca oraz zapracowany styl życia powoduje, iż trudno jest podtrzymać nam odpowiednią dietę oraz wielokrotnie sięgamy po wysokoprzetworzoną żywność, słodycze oraz fast foody. 

Niestety nie działa to za dobrze na własną sylwetkę, natomiast dodatkowe kilogramy mogą składać się w rzeczywiście ekspresowym tempie. Rozwiązaniem tego kłopotu może być dieta pudełkowa

Czy należałoby zdecydować się na jedzenie pudełkowe z dostawą?

Czytaj dziś na: http://czest.info/czy-catering-dietetyczny-pomoze-schudnac


Galeria Jurajska: klientów jest coraz więcej. Przed nami kolejne luzowania

Galeria Jurajska znów jest pełna kupujących. Zniesienie lockdownu ożywiło handel w największym centrum handlowym w tej części woj. śląskiego. 


 Już pierwszego dnia odwiedzających było tam aż o 25% więcej niż w tym samym dniu przed pandemią, tj. w 2019 roku.  Z kolei w porównaniu z pierwszym dniem po zniesieniu pierwszego lockdownu w 2020 roku, klientów było aż o 44% więcej!


- Począwszy od pierwszego dnia poluzowań obostrzeń przybywa odwiedzających. Otwarcie handlu było bardzo mocne, kolejne dni przyniosły natomiast stabilizację wskaźnika odwiedzalności na bardzo wysokim poziomie. To cieszy, tym bardziej, że rok temu takie wyniki osiągaliśmy dopiero po 2 tygodniach od ponownego otwarcia, w tym roku wystarczyły 2 dni – mówi Anna Borecka – Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.
 

To zaprocentowało. W dni handlowe, w pierwszym tygodniu po zniesieniu lockdownu klientów w Galerii Jurajskiej było aż o 12% więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to rynek pierwszy raz próbował się otrząsnąć po lockdownie. Z kolei w zestawieniu z tym samym okresem przed pandemią, Jurajska może mówić już powrocie blisko 80% klientów i to ledwo w pierwszym tygodniu.

 
- Dynamika odradzania się wskaźnika odwiedzalności jest znacznie większa niż wiosną ubiegłego roku. Jeśli trend się utrzyma centrum handlowe szybko wróci do wyników zbliżonych do tych, jakie notowano w 2019 roku. Pomogą w tym na pewno kolejne luzowania – mówi Borecka-Suda.

 
Tych przed Galerią Jurajską jest sporo. Tym bardziej, że jest to obiekt nie tylko handlowy, ale i rozrywkowy. 28 maja do pełnej działalności wróci tu aż 19 lokali gastronomicznych. Póki co jednak, centrum handlowe stworzyło dla nich Bulwary Café, specjalną plenerową strefę ze stolikami.  28 maja wróci także kino Cinema City. Dostępne będą też Bulwary Jurajskie, czyli ogród miejski nad rzeką Wartą oraz boisko do siatkówki plażowej. 31 maja z kolei Galeria Jurajska organizuje pierwsze duże wydarzenie – wystawę SuperThings dla dzieci.

 
- Przed nami kolejna fala powrotów do Galerii Jurajskiej. Tym razem osób, które poszukują u nas atrakcji czasu wolnego, a więc restauracji czy kina. Z pewnością restart tego szerokiego segmentu naszej oferty będzie dodatkowym bodźcem, który pobudzi footfall – mówi Borecka-Suda.

 
Dziś na wyniki Jurajskiej wpływ ma kilka czynników i to nie tylko handlowych. – 1,5 miesięczny lockdown zmęczył konsumentów i dziś dają po prostu upust radości z otwarcia handlu. To pokazuje, że zakupy stacjonarne wcale nie wychodzą z mody. Wręcz przeciwnie, wiele osób spragnionych było tej tradycyjnej formy kupowania – mówi.

 
Ale nie tylko tęsknota wpłynęła na powroty. – Trwają przeceny mid season sale, w tym roku dość intensywne. Do tego odmraża się cała gospodarka. Znów planujemy wakacje, imprezy rodzinne, przygotowujemy się do powrotu na siłownię. To generuje potrzeby zakupowe, które właśnie teraz zaspokajamy. Temu entuzjazmowi sprzyja oczywiście poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna i poczucie pewnego rozprężenia. Handel ponownie nabiera wiatru w żagle  i miejmy nadzieję, że tak już zostanie – podsumowuje Borecka-Suda.
 
 

Jakie zawody najczęściej występują w zgłoszeniach do ubezpieczeń w ZUS?

Pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego, czy ankieter - to najczęściej wykazywane 6-znakowe kody zawodów w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. To nowość  w przepisach, która obowiązuje od 16 maja. Do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 161 tys. zgłoszeń z kodami zawodów z całej Polski.

- 16 maja weszła w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych - ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA  (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – należy wykazywać kod wykonywanego zawodu - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

126 tys. nowych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

Liczba ZUS ZUA w których wykazano 6-cyfrowy kod zawodu wyniosła niemal 126 tys. Wśród tych zgłoszeń najliczniejszym zawodem jest pracownik ochrony fizycznej – ta grupa zawodowa stanowi 4,5 proc. wszystkich wykazywanych zawodów w dokumentach zgłoszeniowych. Drugą pozycję, czyli około 2,6 proc. dokumentów zgłoszeniowych, zajmują jednocześnie sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego. Trzecia natomiast należy do magazynierów (robotnik magazynowy, magazynier) – 2,3 proc.

Analizując szczegółowo dane ZUS ZUA (czyli zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), na poziomie 3-cyfrowych kodów, w grupie: pracownicy usług ochrony, dla której złożono najwięcej dokumentów zgłoszeniowych, wykazano 15 różnych zawodów. Najliczniejsze to: pracownik ochrony fizycznej, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, portier, pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani czy ratownik wodny.

Najwięcej ankieterów w zgłoszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego

Z kolei liczba dokumentów ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie zmiany danych) wyniosła ponad 35 tys.  W tym przypadku najwięcej zgłoszeń dotyczy ankieterów, to aż 11,6 proc. Drugie miejsce w liczbie zgłoszeń zajmują pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – 3,2 proc., co stanowi niemal czterokrotnie mniej niż zawód ankietera. Pracownicy ochrony fizycznej w tym przypadku stanowią 1,7 proc. wszystkich zawodów wykazanych w tym zgłoszeniu i uplasowali się na 6 miejscu pod względem liczebności złożonych dokumentów.

Analizując 3-cyfrowy kod zawodu to na prowadzenie wysuwa się grupa zawodowa: pracownicy do spraw informowania klientów, która stanowi 13,7 proc. ogółu wszystkich dokumentów ZUS ZZA. W tym obszarze płatnicy składek wykazali 16 kodów. Pierwsza piątka to ankieter, pozostali ankieterzy, rejestratorka medyczna, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), recepcjonista hotelowy.

Dla celów statystycznych

Informacja o kodzie zawodu będzie wykorzystywana głównie do celów statystycznych np. przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

środa, 26 maja 2021

Fotografie Kajetana Walachniewicza

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na wernisaż wystawy fotografii "Z BLISKA" Kajetana Walachniewicza - 7 czerwca godz. 19.00 Galeria Fotopobudka ROKu (maseczki obowiązkowe). 

Ekspozycję będzie można oglądać w siedzibie ROKu do 30 czerwca br. oraz m.in. na rok.czestochowa.pl  i facebook.com/ROKCzestochowa.

***

Kajetan Walachniewicz – fotograf amator, filmowiec, motocyklista i żeglarz.

Motto (Robert Bresson): „Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył".

Urodził się w 1973 roku. Pierwsze doświadczenia fotograficzne zdobywał w latach 80-tych ubiegłego stulecia, robiąc zdjęcia średnioformatowym polskim aparatem fotograficznym AMI na błonę zwojową typu 120 oraz wykonując odbitki czarno-białe w domowej ciemni. W polu jego zainteresowań znajdowały się głównie zdjęcia portretowe i pejzażowe, a następnie makrofotografia. Rewolucja cyfrowa w fotografii spowodowała  zwrócenie się autora w stronę fotografii komórkowej. Obecnie jest członkiem Jurajskiego Fotoklubu, uczestnikiem wystaw poplenerowych i konkursów klubowych.

Niniejsza wystawa pokazuje zafascynowanie autora detalami lub szczegółami, na które w codziennym, zabieganym życiu nie zwracamy uwagi. Ciekawe bywają: kolor, faktura, kompozycja, relacje pomiędzy elementami kadru. Makrofotografia, zdaniem autora, wprowadza widza w intymny świat, który w momencie powstawania zdjęcia, istniał „na wyłączność” w przestrzeni pomiędzy fotografującym, a przedmiotem fotografowanym. Pozwala oglądającemu „zajrzeć przez ramię” i uczestniczyć w akcie niezwykłej bliskości fotografa i fotografowanej rzeczywistości. Wszystkie zdjęcia, prezentowane na wystawie, powstały bez ingerencji w materię i poddane jedynie podstawowej obróbce w cyfrowej ciemni. Są jedynie obiektywną rejestracją świata, z subiektywnej perspektywy…

Zapraszamy www.czest.Info

Seniorzy coraz bardziej cyfrowi – już trzy czwarte z nich otrzymuje świadczenia z ZUS na konto

Ubankowienie Polaków systematycznie rośnie. Obecnie około 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. Przelew emerytury na konto jest o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce – przekonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Główna Policji.

Coraz więcej osób - zarówno młodych jak również tych starszych - ma konto w banku, korzysta z kart płatniczych oraz specjalnych aplikacji na telefony komórkowe. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń – podkreśla profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie około 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy.

Ubankowienie seniorów

Można zauważyć, że od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe systematycznie rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe. Coraz częściej przelewy robimy przez internet, a za zakupy płacimy kartą lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę.

Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą również w kontekście pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje obrót bezgotówkowy z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Na ubankowieniu zyskują przede wszystkim seniorzy, bo przelew emerytury zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz

Rekomendacje policji

Wypłata świadczeń na rachunek bankowy ogranicza ryzyko kradzieży środków  w wyniku oszustw znanych jako metoda „na wnuczka” czy „na policjanta”. Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu, w pełnej wysokości, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa.

- Jest bezpieczniej, gdy nie trzymamy gotówki w domu. Również nie nosząc jej przy sobie, a płacąc w sklepie kartą zmniejszamy ryzyko, że ktoś nam te pieniądze ukradnie - przestrzega insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Z policyjnych danych wynika, że każdego roku tysiące starszych osób traci w wyniku różnych przestępstw miliony złotych. Są to jednak tzw. przestępstwa stwierdzone, wprowadzone do systemu i odpowiednio opisane. Rzeczywista skala problemu, a także wartość strat mogą być znacznie wyższe.

- Oszuści wykorzystują łatwowierność, brak czujności, a także dobre serce i chęć pomocy. Osoby starsze i samotne dają się oszukać, bo łakną kontaktu z drugim człowiekiem, chcą czuć się potrzebne, a osoby podszywając się pod członków ich rodziny czy funkcjonariuszy policji, doskonale to wykorzystują. Oszuści uczą się wykorzystywać łatwowierność i brak czujności zwłaszcza starszych i samotnych osób, grają na ich uczuciach i potrafią nimi manipulować. Przestępcy nie ustępują w bezprawnych działaniach nawet w czasie pandemii. Jest to szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w ten sposób tracą oszczędności całego życia – podkreśla insp. Mariusz Ciarka.

Równoległe prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych kierowanych zarówno do seniorów jak i do osób aktywnych zawodowo na temat korzyści wynikających z korzystania z konta płatniczego oraz dostępnych instrumentów płatniczych powinno wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy dotyczących funkcjonowania usług i produktów finansowych.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

wtorek, 25 maja 2021

Black & white – sprawdzony pomysł na wnętrze

W aranżacji wnętrz ścieżki są dwie – można albo śledzić najnowsze trendy, albo wykorzystać ponadczasowe rozwiązania.
Duet: biel i czerń zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Kontrastowe zestawienie kusi minimalistów, miłośników nowoczesnych i industrialnych aranżacji, ale i wielbicieli klimatu retro prosto ze starych widokówek. 
Black & white ma w sobie ogromny potencjał – wystarczy go odkryć!

[ZDROWIE] 25 maja – Światowy Dzień Tarczycy

Mimo że rak tarczycy uważany jest za stosunkowo rzadki nowotwór, jego rozpoznania stanową 1/5 diagnoz nowotworów złośliwych wśród młodych dorosłych, czyli osób między 20 a 40. rokiem życia. 25 maja, światowy dzień tarczycy to okazja, aby zwiększyć świadomość na temat raka tarczycy oraz dowiedzieć się więcej o tym jak przejść przez leczenie.

Każdego roku rak tarczycy dotyka około 3 tysięcy osób. W podwyższonej grupie ryzyka znajdują się kobiety, to one trzykrotnie częściej zmagają się z rakiem tarczycy niż mężczyźni. Choć w 90% przypadków terapia kończy się sukcesem, choroba ma znaczący wpływ na życie osób, które dotyka.

Z tego powodu z okazji światowego Dnia Tarczycy stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny zaprasza pacjentów i ich bliskich na spotkanie online „Twarzą w twarz z rakiem tarczycy” - sesja pytań i odpowiedzi na żywo z pacjentką i działaczką na rzecz innych pacjentów – Joanną Charchutą. Spotkanie LIVE odbędzie się na profilu FB PARS - Polskie Amazonki - Ruch Społeczny we wtorek, 25 maja, godz. 17.00-17.45.

Joanna jest osobą, do której bardzo często dzwonią niedawno zdiagnozowani pacjenci z rakiem tarczycy. Sama przeszła raka brodawkowatego i rdzeniastego tarczycy. Podczas spotkania podzieli się swoim doświadczeniami związanymi z leczeniem. Odpowie m.in. na pytania dotyczące tego jak szukać potrzebnych informacji, jak znaleźć właściwy ośrodek leczący, co trzeba wiedzieć o leczeniu, jak rozmawiać z lekarzem, jak się nastawić psychicznie aby jak najlepiej przejść leczenie oraz wiele innych pytań, które najczęściej zadają kontaktujący się z nią pacjenci, którzy poszukują wsparcia.

Rak tarczycy – co warto wiedzieć

Kluczem do zdrowia jak w przypadku wielu innych nowotworów jest wczesna diagnoza raka tarczycy i świadomość jego objawów. Mimo że rak tarczycy uważany jest za stosunkowo rzadki nowotwór, jego rozpoznania stanową 1/5 diagnoz nowotworów złośliwych wśród młodych dorosłych, czyli osób między 20 a 40. rokiem życia. W przeciwieństwie do innych typów nowotworów, o raku tarczycy mówi się stosunkowo niewiele, a poziom zachorowalności systematycznie wzrasta.

Do tej pory naukowcom nie udało się ustalić szczegółowych przyczyn powstawania raka tarczycy. Wśród czynników mogących mieć wpływ na rozwój choroby wyróżnia się:
zarówno nadmiar jak i niedobór jodu;
nadmierne wydzielanie hormonu przysadki mózgowej -TSH – tyreotropiny, która stymuluje do pracy tarczycę;
narażenie na promieniowanie w wyniku radioterapii okolic głowy szyi i klatki piersiowej;
czynniki genetyczne, w przypadku historii choroby w rodzinie.

Na co zwrócić uwagę i jakie badania wykonać?

Objawami, które towarzyszą chorobie są także powiększenie węzłów chłonnych szyi, chrypka, zmiana barwy głosu, czy trudności z przełykaniem. Najczęściej występującym objawem raka tarczycy są wyczuwalne zgrubienia w przedniej części szyi - tzw. guzki .

Badaniem umożliwiającym wykrycie najmniejszych zmian w obrębie tarczycy, w tym małych guzków oraz stanów zapalnych jest USG tarczycy. Takie badanie należy wykonywać nie częściej niż raz na dwa lata, jeśli lekarz nie zalecił innej częstotliwości. Nie wszystkie guzki wykryte w badaniu USG muszą świadczyć o rozwijającym się nowotworze. Niektóre z nich są niegroźne
i wymagają jedynie dalszej obserwacji. Jeśli jednak wykryte zmiany budzić będą wątpliwości lekarza potrzebna może okazać się wizyta u endokrynologa lub biopsja.

Kampania edukacyjna „Motyle pod ochroną”

Dla wszystkich osób, które o raku tarczycy chciałyby dowiedzieć się więcej, a w szczególności dla osób z rozpoznaną chorobą Polskie Amazonki Ruch Społeczny prowadzi kampanię „Motyle pod ochroną”. W tym szczególnym czasie zachęcamy do zwrócenia uwagi na temat raka tarczycy i pobrania bezpłatnego poradnika dla pacjentów

Compass Public Relations


 


Filharmonia Częstochowska zaprasza!

Piątek 28.05.2021, godz. 19.00 Sala koncertowa

NA DWA FORTEPIANY

Wystąpią:

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
 • Dariusz Micorek - fortepian
 • Jacek Bylica - fortepian
 • Justyna Chmielek–Korbut - dyrygent

 W programie:

 • Francis Poulenc – Koncert na 2 fortepiany d-moll FP 61
 • Franz Schubert – V Symfonia B-dur D. 485

 Koncert dyplomowy dyrygentki Justyny Chmielek-Korbut, dyplomantki w klasie prof. Stanisława Krawczyńskiego Wydziału Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, która poprowadzi Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej. Zabrzmią: powstała z inspiracji Mozartem V Symfonia w tonacji B-dur Franza Schuberta oraz Koncert na 2 fortepiany d-moll Francisa Poulenca w wykonaniu młodych pianistów Dariusza Micorka i Jacka Bylicy, również studentów krakowskiej Akademii Muzycznej. Koncert na dwa fortepiany Poulenca jest utworem lekkim, pięknym i kunsztownym, a sam kompozytor powoływał się w nim na swoich wielkich poprzedników: Mozarta, Liszta i Ravela.
Wtorek 1.06.2021, godz. 19.00 Sala koncertowa

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI Z BAJEK | KONCERT NA DZIEŃ DZIECKA


Wystąpią:

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
 • Aga Smoleń - vocal
 • Aleksandra Łabęcka, Barbara Konarzewska, Weronika Kępka - vocal
 • Adam Klocek - dyrygent

 

Niezapomniane i doskonale znane nie tylko dzieciom bajkowe piosenki z małego i dużego ekranu wykonają: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka oraz młoda wokalistka, uczestniczka telewizyjnych programów muzycznych, w tym The Voice of Poland, Aga Smoleń. Wspomagać ją będzie tercet chórzystek z Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum.

 Bilety do nabycia w kasie i na stronie https://www.filharmonia.com.pl


Polecamy www.Czest.Info


poniedziałek, 24 maja 2021

W Galerii Jurajskiej można oglądać Puchar Polski. Wywalczył go RKS Raków Częstochowa

Kilkanaście dni temu RKS Raków Częstochowa świętował największe zwycięstwo w historii klubu – zdobycie Pucharu Polski. Od dziś trofeum to można oglądać w Galerii Jurajskiej. To prawdziwa gratka dla kibiców i fanów piłki nożnej.

Zobaczyć Puchar Polski z bliska to marzenie wielu zapalonych kibiców piłki nożnej. Teraz się ono spełnia. Począwszy od dziś, aż do 28 maja w Galerii Jurajskiej można oglądać trofeum wywalczone na początku maja przez RKS Raków Częstochowa.
Mający prawie metr lśniący puchar, ustawiony został na środku centrum handlowego, na specjalnie przygotowanym podeście. Każdy może do niego podejść i zrobić sobie z nim zdjęcie. A wszystko w ramach święta klubu.
Piłkarze celebrują nie tylko wywalczenie Pucharu Polski i wicemistrzostwa Polski, ale także 100-leceie RKS Raków Częstochowa. Wszystko pod hasłem #NAJLEPSZYSEZONWHISTORII, bo takim bez wątpienia był ten miniony.
- Przez 5 dni w Jurajskiej będzie można było zobaczyć najważniejsze jak dotąd trofeum wywalczone przez drużynę. Puchar, które jeszcze kilka dni temu był w rękach zawodników, cieszących się ze zwycięstwa nad Arką Gdynia. To wydarzenie, na którym nie może zabraknąć prawdziwych kibiców i każdego, kto lubi sportowe emocje – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

Spotkanie z trofeum w Galerii Jurajskiej odbywa się w ramach akcji „Puchar jest Twój”. Włodarze klubu i podopieczni trenera Marka Papuszyna zadecydowali bowiem o symbolicznym przekazaniu trofeum swoim kibicom.

Puchar można oglądać w godzinach otwarcia galerii, tj. od 10 do 22. Wstęp wolny.Kolejne dwa tygodnie dla rodziców w razie zamknięcia szkoły czy przedszkola

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców został wydłużony do 6 czerwca. To na wypadek nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dziecku.

- Kryteria przyznawania i wypłacania przez ZUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego się nie zmieniły. Jego wysokość wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem. Warunkiem wypłaty świadczenia jest podleganie przez rodzica ubezpieczeniu chorobowemu - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych przysługuje:

•rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

•ubezpieczonym rodzicom dzieci: ◦do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

◦do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

◦do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

•ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

ZUS nie wypłaci zasiłku, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługuje rodzicom na ogólnych zasadach. Rozporządzenie o nowym okresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzi w życie od poniedziałku 24 maja.

 Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego


Bezpieczne osiedle mieszkaniowe -współna akcja TBS i Policji

Kierowco, zwolnij i nie narażaj mieszkańców na niebezpieczeństwo! Rusza wspólna akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod honorowym patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Cel to edukacja zmotoryzowanych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych i w strefach zamieszkania.

Na drogach i parkingach w pobliżu miejskich bloków nie można czuć się do końca bezpiecznie – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na zlecenie ZGM „TBS”. Na pytanie: „Czy w bezpośrednim sąsiedztwie Pana/Pani budynku występują jakieś zagrożenia wynikające z ruchu samochodów?”, blisko 40 procent badanych stwierdziło, że takie zagrożenia są obecne. Równolegle respondenci wskazywali na nadmierną prędkość niektórych pojazdów. Tylko w ubiegłym roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie doszło do 40 wypadków na przejściach dla pieszych z winy kierującego. Spore zagrożenie dla mieszkańców stanowili też zmotoryzowani znajdujący się pod wpływem alkoholu - w tamtym roku doszło do 31 wypadków z ich udziałem, w których aż 3 osoby straciły życie. To wszystko potwierdza, że wielu kierowców wciąż nie wie, jak bezpiecznie i rozsądnie poruszać się po drogach osiedlowych oraz tych położonych w ich bliskim sąsiedztwie, czym jest „strefa zamieszkania” oraz jak wygląda znak informacyjny D-40. Stąd akcja pod hasłem „Bezpieczne osiedle mieszkaniowe” zainaugurowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie pod honorowym patronatem prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Jej celem jest edukacja zmotoryzowanych, ochrona pieszych i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych oraz w strefach zamieszkania. W ramach działań organizatorzy przygotowali dla kierowców m.in. ulotki edukacyjne.

- Ta akcja ma uświadamiać kierowców, jak zachowywać się w sferze zamieszkania, że tutaj to pieszy ma pierwszeństwo, także dzieci, które często nie znają jeszcze przepisów ruchu drogowego i na które trzeba szczególnie uważać – mówił podczas inauguracji kampanii prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Obyśmy po przeprowadzeniu tej akcji mieli wszyscy większe poczucie bezpieczeństwa i realnie czuli się bezpieczniej, niż wówczas, gdy tę kampanię rozpoczynaliśmy.

- Liczymy, że kierowcy będą przestrzegali przepisów ruchu drogowego w strefach zamieszkania. Chodzi przecież o bezpieczeństwo pieszych, w tym małych dzieci, które powinny czuć się całkowicie swobodnie i bezpiecznie na osiedlach mieszkaniowych i w strefach zamieszkania. Jeżeli mamy prędkość ograniczoną do 20 km/h, to pod żadnym pozorem nie próbujmy jej zwiększać. Pamiętajmy, że wszelka brawura na drodze może mieć tragiczne skutki – powiedział insp. Dariusz Atłasik, Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

Z inicjatywy miejskiej spółki ZGM „TBS” w 4 strefach zamieszkania na terenie zasobu komunalnego oraz na wybranych osiedlach mieszkaniowych postawiono specjalne tablice z apelem do kierowców o ostrożność i uwagę skierowaną na pieszych, w tym bawiące się dzieci.

- Chcemy, by mieszkańcy, w tym lokatorzy zasobów komunalnych, czuli się bardziej bezpiecznie. Wcześniej otrzymaliśmy pisma od przedstawicieli Rad Dzielnic z prośbą o utworzenie specjalnych tablic oraz o przeprowadzenie akcji informacyjnej dla zmotoryzowanych mieszkańców całej dzielnicy, którzy - według relacji lokatorów - często nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym – mówił Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie.

Równolegle w jednej z częstochowskich rozgłośni radiowych można usłyszeć apel dziecka do kierowców poruszających się po osiedlowych drogach.

Obecnie w Częstochowie wyznaczonych jest 48 stref zamieszkania. W Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym można przeczytać, że strefa zamieszkania jest obszarem obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, gdzie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Wjazd do strefy zamieszkania oznacza się niebieskim znakiem informacyjnym D-40, przedstawiającym dom, pojazd, pieszego i dziecko grające w piłkę. Najważniejsze zasady, które obowiązują w strefie zamieszkania to między innymi: prędkość ograniczona do 20 km/h; pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami; tylko w tej strefie dzieci maja prawo do samodzielnego poruszania się po drodze nawet wtedy, gdy nie ukończyły 7 lat.

Warto podkreślić, że już 1 czerwca tego roku wejdą w życie nowe przepisy, dzięki którym piesi zyskają pierwszeństwo przed pojazdami już w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Zbliżając się do pasów kierowca będzie musiał zmniejszyć prędkość (poniżej dopuszczonego na danym odcinku drogi limitu). Obowiązek ten dotyczyć będzie również rowerzystów.

Anna Wojtysiak ZGM "TBS"

Źródło: UM

16. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Wacława Wieczorka zakończone

W dniach od 20 do 22 maja 2021 na lotnisku Rudniki Aeroklubu Częstochowskiego odbyły się długo wyczekiwane 16. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im Wacława Wieczorka. W zawodach udział wzięło 25 zawodników z 10 klubów sportowych. 21 maja zostały rozegrane dwie konkurencje – nawigacyjna RED oraz konkurencja lądowań. 22 maja została rozegrania konkurencja nawigacyjna BLUE.

Zawody były poprzedzone treningiem, w którym rozegrano 2 konkurencje, 19 maja konkurencję lądowań i 20 maja konkurencję nawigacyjną.

Rywalizację wygrał Michał Bartler z Aeroklubu Stalowowolskiego z dorobkiem 198 punktów, na drugim miejscu z 260 punktami uplasował się Michał Wieczorek z Aeroklubu Krakowskiego, a na trzecim Marcin Chrząszcz z Aeroklubu Wrocławskiego, który zdobył 330 punktów. Puchar przechodni dla najlepszego juniora zdobył Patryk Gąsior reprezentujący PWSZ Chełm.

Zawodnicy Aeroklubu Częstochowskiego zajęli kolejno – Marcin Skalik – 4 miejsce, Joasia Skalik – 9 miejsce, Marcin Górnik – 15 miejsce, Tomasz Koperski – 16 miejsce, Szymon Kut (jedyny junior z częstochowskiej reprezentacji) – 19 miejsce.

Pamiątkowe puchary, dyplomy, podziękowania wręczył Zawodnikom i Sędziom Prezes Aeroklubu Częstochowskiego Włodzimierz Skalik wraz z Dyrektor Anną Messyasz.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszelką pomoc przy organizacji Zawodów.

 Źródło: https://aeroklub-czestochowa.org.pl/

Świadczenie rehabilitacyjne - telefoniczny dyżur eksperta

27 maja, w godz. od 10.00 do 12.00 Oddział ZUS w Częstochowie organizuje dyżur telefoniczny na temat świadczenia rehabilitacyjnego. Na jakich zasadach można z niego skorzystać, ile wynosi, na jaki okres jest przyznawany oraz kiedy, pomimo choroby, nie otrzymamy świadczenia - na te i inne pytania odpowiadał będzie ekspert lublinieckiego inspektoratu ZUS pod nr tel. 34 353 08 15.

Wciąż wiele osób jest pełna niepokoju, gdy okres zasiłku chorobowego jest na wyczerpaniu, a choroba nie ustępuje. W takiej sytuacji można starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest chora, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają jej szanse na odzyskanie zdolności do pracy. W tym wypadku nie wystarczy zwolnienie od swojego lekarza. - Jakie dokumenty powinniśmy przedstawić do ZUS, by otrzymać świadczenie, czy każdy chory może liczyć na jego wypłatę i co możemy zrobić, jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika - to tylko część zagadnień, które można poruszyć z ekspertem ZUS. Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w najbliższy czwartek w godz. od 10.00 do 12.00 - zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy, ZUS województwa śląskiego

piątek, 21 maja 2021

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Książka na weekend. Sprawdź nasze propozycje.

Arsene Lupin Dżentelmen włamywacz - Maurice Leblanc

Dżentelmen – włamywacz.
I niekiedy wyśmienity detektyw.

Arsène Lupin zasłynął prawdziwym mistrzostwem w sztuce rabunku dzięki niezwykłej inteligencji oraz sprytowi i talentowi do kamuflażu i charakteryzacji. 
Jednocześnie był włamywaczem honorowym – nigdy nie krzywdził biednych. Z wzajemnością uwielbiał kobiety, a także potrafił znaleźć wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji.

Opowiadania kryminalne o detektywie - włamywaczu, które pokochali czytelnicy na całym świecie, w nowej, ekskluzywnej odsłonie! 
Rozbawią, zaintrygują i zaskoczą najbardziej wymagającego książkofila.

A jeśli po lekturze trudno będzie wam się rozstać z Arsènem Lupinem – na platformie Netflix czeka serial inspirowany jego przygodami.
Niniejsze wydanie zostało wzbogacone o zdjęcia pochodzące z serialu Lupin.
Na książce znajduje się zdejmowana, papierowa banderola z informacją o serialu.


Polecamy na: https://czest.info/książki


Wernisaż zdjęć "Tu było getto" Joanny Sidorowicz

 W piątek 21.05.2021, o godzinie 16.00 w "Galerii Pasji" przy ulicy Krakowskiej 34 odbędzie się wernisaż zdjęć Joanny Sidorowicz.

Zapraszamy.Znamy wysokość waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych w ZUS

Będzie więcej na kontach ubezpieczonych

 Znamy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. W czerwcu stany kont ubezpieczonych w ZUS wzrosną o 5,41 proc. Takiej oferty pomnażania oszczędności na rachunkach i lokatach nie ma żaden bank.

- Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. W czerwcu, jak co roku, zwaloryzujemy wskaźnikiem 5,41 proc. stany kont milionów Polaków ubezpieczonych w ZUS.  Żaden bank nie da nam tak korzystnych warunków - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zapisane na kontach i subkontach środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. W 2021 r. stany kont wzrosną o 5,41 proc., a stany subkont wzrosną o 5,23 proc.

Przykładowo osobie, która na koniec stycznia br. zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł po waloryzacji składek w czerwcu br., jej stan konta wzroście o kwotę 24,3 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta tej osoby zwiększy się o prawie 46 tys. zł.

Jak obliczane są wskaźniki konta i subkonta?

- Wskaźnik waloryzacji konta oblicza się na bazie inflacji i przypisu składek (wzrost płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta to pochodna wzrostu PKB za ostatnie 5 lat - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Obecnie ogłoszony wskaźnik waloryzacji składek dotyczy 2020 r. Jest on niższy niż w dwóch poprzednich latach z uwagi na epidemię Covid-19. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych – nie o tyle, co w poprzednich latach.

Nieco inaczej wygląda sytuacja ze wskaźnikiem waloryzacji składek na subkoncie. W związku z tym, że waloryzowane jest ono zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat to w tej sytuacji epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont Polaków. - Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na, można powiedzieć, rekordowym poziomie, nienotowanym na żadnej lokacie. W 2020 r. było to 8,94 proc., a rok wcześniej 9,20 proc. W przypadku subkonta nie ma aż tak wielkich różnic. Obecnie wskaźnik składek zgromadzonych na subkoncie wynosi 5,23 proc., gdy rok temu wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc. - przypomina rzeczniczka.

 Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

czwartek, 20 maja 2021

[PODRÓŻE] WAKACJE BEZ TESTÓW. Albania i Macedonia czekają!

Leć na wakacje do ALBANII I MACEDONII PŁN.


Bez Testów!


Biuro Podróży GANDALF zaprasza:

 • ubezpieczenie od COVID-19 w cenie
 • zmiany w rezerwacji gratis!

Al. NMP 23, Częstochowa, Tel.: 664 139 387; https://gandalf.pl/

Zapraszamy: https://czest.info/podroze


Szczegóły:
[MOTORYZACJA] Dbaj o czystość i higienę swojego samochodu!

Tankuj i myj swoje auto w komfortowych warunkach.

W obecnej sytuacji szczególnie dbamy o czystość, bezpieczeństwo i higienę swoją i swojego samochodu.

Szybko, dokładnie, bez wysiadania umyjemy i zatankujemy auto na ul. Żyznej 1,  na Stacji Paliw i Myjni WEGA.
Na terenie stacji znajduje się całodobowy sklep, z  podstawowymi  artykułami motoryzacyjnymi i spożywczymi.

Sprawdź aktualne promocje: http://wega.cze.pl/sklep/
Korzystaj z wygód jakie oferuje  Stacja Paliw i Auto Myjnia na ul. Żyznej 1.

Stacja Paliw WEGA zaprasza.

Zdrowe grillowanie – jak wygląda w praktyce?

Pierwsze promienie wiosennego słońca i słupek rtęci rwący się do góry to sygnał, że można już wyciągnąć ruszt, by otworzyć sezon grillowy z pełną celebracją.
 Skwiercząca karkówka, aromatyczne skrzydełka, chrupiące warzywa, kufel czegoś zimnego – czego tam nie będzie!

Jak to się ma do wartościowego odżywiania?
 Sprawdzamy, co można zrobić, aby grillowanie było zdrowsze niż zazwyczaj.


****


Na zakupy tacek, podkładek folii albuminowych oraz wszelkich środków do utrzymania czystości podczas grillowania zapraszamy do firmy Green Pack Szymanek Opakowania w Częstochowie, ul, Krakowska 2 oraz w Wierzchowisku ul. Długa 14


****

Świeże warzywa: cukinię, młode ziemniaki, marchewki,  a także mięso, kiełbaski na grilla w najlepszym wyborze znajdziemy na Ryneczku na Wałach Dwernickiego 11 w Częstochowie.


Udanego biesiadowania życzy: http://czest.info/zdrowie

[KINO] 31 maja do kin wchodzi „Jedno życie” z niezwykle przejmującą kreacją Anthony’ego Hopkinsa. WYGRAJ ZESTAW KOSMETYKÓW!

Skromny i niczym specjalnym niewyróżniający się urzędnik z Londynu dziś ponownie jest na ustach całego świata.  W minioną niedzielę, 19 maja...