czwartek, 4 kwietnia 2024

Rowerem przez Jurę

200 km dróg rowerowych to cel zintegrowanych projektów unijnych w subregionie częstochowskim na najbliższe lata. 4 kwietnia związek gmin oraz samorządowcy podpisali partnerstwo w sprawi realizacji trasy nr 7 - Wartostrady.

Subregion Północny Województwa Śląskiego przygotowuje się do realizacji zarówno wspólnych, jak i indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

- Z tej puli unijnych funduszy udało się nam zdobyć zapewnienie dofinansowania w wysokości blisko 700 mln zł dla całego subregionu – przypomina prezydent Częstochowy a zarazem przewodniczący zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego. – Nowe drogi rowerowe, w tym Wartostrada, będą promować komunikację rowerową w mieście i subregionie, służyć rozwojowi transportu niskoemisyjnego, a także wspierać rozwój turystyki na Jurze.

Jednym z niezbędnych elementów procedury poprzedzającej realizację zadania są umowy o partnerstwie w sprawie takich zintegrowanych inwestycji.
Podpisana 4 kwietnia umowa partnerstwa dotyczy projektu „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”, który wpisze się w projekt w skali krajowej.
Trasa nr 17 przebiegać będzie głownie wzdłuż Warty (a później na południe do granicy ze Słowacją), obejmując województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie.
Jej przebieg na obszarze naszego subregionu prowadzi – patrząc od północy - przez gminy: Kłomnice, Mstów, Częstochowa, Olsztyn, Żarki i Niegowę.
Długość zaplanowanej trasy rowerowej na obszarze subregionu to 78 km (w tym długość infrastruktury niezbędnej do budowy to 48 km).

Trasa nr 17, podobnie jak dwie inne trasy w subregionie, zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej wraz z planem sieci regionalnych tras rowerowych dla Województwa Śląskiego.
Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (alokacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W ramach planowanych do realizacji projektów powstanie w najbliższych latach w subregionie sieć 200 km dróg rowerowych. Obecnie na bazie powstałych koncepcji przygotowywane są programy funkcjonalno-użytkowe. Wnioski o dofinansowanie związek subregionalny zamierza złożyć w listopadzie, a w przyszłym roku rozpisywane będą – przez poszczególne miasta i gminy - przetargi wykonawcze. Realizacja inwestycji to lata 2025 i 2026.

Umowę partnerstwa dotyczącą realizacji trasy rowerowej nr 17 w Urzędzie Miasta Częstochowy sygnowali:
- ze strony Lidera projektu - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz Miasta Częstochowy – przewodniczący zarządu Związku - prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, członek Zarządu Związku i zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski;
- ze strony partnerów projektu: burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski, burmistrz Żarek Klemens Podlejski, wójt Kłomnic Piotr Juszczyk, wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Niegowa Mariusz Rembak, a także Częstochowska Organizacja Turystyczna (jako partner odpowiedzialny za kampanię promocyjno-edukacyjną w projekcie) reprezentowana przez prezes Paulę Wypych oraz skarbnika Włodzimierza Tutaja.

Przebieg drogi rowerowej nr 17 w granicach Częstochowy to 20 km w tym przebudowa, remont lub nowa infrastruktura obejmie tę trasę na 13,9 km długości.
Trasa prowadzić będzie:
- od południa realizowaną obecnie drogą dla rowerów łączącą się z istniejącą drogą rowerową w gminie Olsztyn;
- następnie istniejącą drogą rowerową w ul. Korfantego do ul. Kucelińskiej
- ul. Kucelińską i Trochimowskiego do istniejącej infrastruktury w obrębie stacji kolejowej Raków
- od ul. Dębowej wałami wzdłuż Warty do istniejącej infrastruktury rowerowej w obrębie węzła drogowego alei Wojska Polskiego/Jana Pawła II
- po północnej stronie miasta wałami wzdłuż Warty poprzez przełom Warty do połączenia z gminą Mstów.
W ramach inwestycji planowane jest budowa nowej infrastruktury (w tym na wałach przeciwpowodziowych), przebudowa lub remonty istniejących dróg rowerowych,
a także wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na tych odcinkach dróg, na których nie jest wymagane tworzenie wydzielonej infrastruktury rowerowej.

Podpisane w czwartek partnerstwo to jedna z trzech umów, jakie są zawierane w tym tygodniu. Dwie pozostałe dotyczą dróg rowerowych nr 6 i 609 i ich budowy na terenie subregionu. Ich podpisanie zaplanowano 5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie (obie trasy w różnym stopniu obejmą Częstochowę – trasa nr 6 rangi krajowej to 16 km drogi w mieście, w tym 6 km nowej infrastruktury, a trasa nr 609 - rangi regionalnej - to 2,2 km nowej drogi w granicach administracyjnych miasta).

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Częstochowa oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego zawarły partnerstwo na rzecz realizacji unijnego projektu związanego z rozbudową systemu informacji pasażerskiej, a także inwestycjami m.in. na placu Rady Europy, na Północy i Promenadzie Niemena.

Źródło: UM, Fot. Grzegorz Skowronek (UM)

LATO 2024 tuż, tuż! Sprawdź pomysły na udany urlop w Biurze Podróży Gandalf Częstochowa

Biuro Podróży Gandalf z Częstochowy  zaprasza:  https://gandalf.pl Tu znajdziesz oferty, którym nie będziesz się mógł oprzeć. Gandalf to ...