środa, 28 grudnia 2022

Drugi przetarg na Dom Księcia

7,5 mln zł brutto wynosi cena wywoławcza dla Domu Księcia z jego otoczeniem w drugim miejskim przetargu, który zaplanowano pod koniec lutego.

W pierwszym postępowaniu, które zakończyło się niepowodzeniem, cena działek z kamienicą wynosiła 10,3 mln zł.

Położony blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego okazały budynek jest zlokalizowany pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramieniem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś mieszczącym kasyno. Dom Księcia powstał ok. 1912 r. na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich.

Budynek jest od pewnego czasu wyłączony z użytkowania, w latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura 55 242 m3.

Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Ewentualna sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi w drugim przetargu 7,5 mln zł. Przetarg zaplanowano na 27 lutego 2023 r. , termin wpłacenia wadium to 23 lutego.

Tego dnia w Urzędzie Miasta Częstochowy zaplanowano także drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 7 i 9, oznaczonych w obrębie 148 jako działki numery 31/2 i 32, o łącznej powierzchni 0,1677 ha (cena wywoławcza 2 mln zł) oraz udziału w nieruchomościach zabudowanych przy ul. Przemysłowej 12 i 14 (cena wywoławcza 698 tys. zł).

Z ogłoszeniem przetargowym i szczegółowymi warunkami przetargu na wymienione nieruchomości można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.


Źródło: UM


Wystawa malarstwa Dariusza Macieja Młynarczyka

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na wystawę malarstwa Dariusza Macieja Młynarczyka.  Wernisaż odbędzie się w Galerii ART ...