poniedziałek, 19 grudnia 2022

Korzystniejsze zasady przy dorabianiu do rent socjalnych

Od stycznia 2022 r. zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej w przypadku dorabiania do tego świadczenia. Obecnie są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną oznacza to, że ich świadczenie nie będzie zawieszane.


- Do końca ubiegłego roku osobie na rencie socjalnej, której zarobki przekroczyły 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia była zawieszana. Od początku tego roku, czyli od stycznia 2022 r., zmieniły się zasady. Do rent socjalnych stosowane są te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. To dobra wiadomość, bo dla osób dorabiających sobie do renty socjalnej daje to możliwość wciąż otrzymywania świadczenie z ZUS jedynie w pomniejszonej wysokości o tzw. kwotę przekroczenia, a nie całkowitego zawieszenia świadczenia - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie renty

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przychód osoby, która jest na rencie socjalnej przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia (nie więcej jednak niż 691,94 zł, bo taka jest kwota maksymalnego zmniejszenia). Renta socjalna zostanie zawieszona, tak jak w przypadku innych świadczeń, po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od grudnia br. do lutego 2023 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto (w grudniu 2021 roku było to 3960,20 zł). Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto (w grudniu 2021 r. było to 7354,50 zł.) Najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad tego roku) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia o 421,70 zł.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Kto może dorabiać bez obaw

Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. lat.

Bez ograniczeń mogą dorabiać także niektórzy renciści, dotyczy to osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego


Nowe trendy w budownictwie dotarły do Częstochowy!

Osiedle Neonowe   realizowane przez firmę Pekabex Development  nie bez powodu uważane jest za najnowocześniejsze osiedle w Częstochowie.  Po...