środa, 14 grudnia 2022

Krótszy czas na przekazywanie korekt do ZUS

Od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wiadomości przypominającej o tej zmianie na swoich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Ważne terminy do składania korekt

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy:

• od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.,

• od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc.

Jeżeli ktoś złoży dokumenty korygujące po upływie tych terminów, wówczas ZUS nie będzie mógł przyjąć tych korekt. – To ważne, żeby płatnicy zweryfikowali swoje historyczne dokumenty rozliczeniowe i jeśli będą konieczne jakieś zmiany zrobili to zgodnie z wyznaczonymi terminami. Przekazanie poprawionych danych z opóźnieniem sprawi, że zmiany stanu rozliczenia na koncie płatnika składek nie zostaną wprowadzone. Modyfikacje będą dopuszczalne jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Priorytetową kwestią jest to, by płatnicy składek zweryfikowali swoje dokumenty rozliczeniowe, które przekazali do ZUS za lata 1999-2021, ponieważ na sprostowanie tych dokumentów zostało nieco ponad rok. Najpóźniej za ten okres korekty będzie można do 1 stycznia 2024 r. Natomiast dane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne, następujące po nim miesiące, można korygować przez okres do 5 lat. Okres ten jest liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc.

ZUS oferuje pomoc dla płatników

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składać je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

Pomoc w sprawdzeniu rozliczeń, jak również wyjaśnienie zasad dotyczących korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać kontaktując się z instytucją za pośrednictwem wizyty online (e-wizyty w ZUS), dzwoniąc do konsultantów w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce ZUS.

Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Tragedia, prawda, historia - to wszystko znajdziesz w naszych propozycjach.

Jeden dzień z życia Abeda Salamy. Reportaż - Nathan Thrall Reportaż uhonorowany Nagrodą Pulitzera 2024 Jeden z najważniejszych światowych re...