czwartek, 1 grudnia 2022

Oszczędzamy energię elektryczną

Konieczność dalszej optymalizacji zużycia energii w jednostkach miejskich wynika ze wzrostu cen taryf, kryzysu energetycznego oraz obowiązku wykazania oszczędności na poziomie 10% zapisanego w ustawie.


Prezydent Częstochowy wydał jednostkom organizacyjnym miasta oraz spółkom polecenie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, w wymiarze określonym w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Zapis jest związany z sytuacją na rynku energii elektrycznej i dotyczy okresu od początku grudnia 2022 r. do końca 2023 roku. Dlatego władze miasta zaleciły wszystkie możliwe organizacyjne i niskonakładowe przedsięwzięcia w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego, paliw stałych i oleju opałowego oraz ograniczenia kosztów ponoszonych z tego tytułu.

Wszelkie działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz generowanie z tego tytułu oszczędności muszą być jednak realizowane z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego na terenie całego miasta, uczestników ruchu drogowego oraz osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej. Nie mogą też negatywnie wpływać na realizację zadań publicznych określonych w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym oraz w prawe energetycznym.

Efekty działań oszczędnościowych mają być raportowane do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 31 marca 2023 (za grudzień 2022) i 31 marca 2023 (za cały 2023 r.). Oszczędności w zakresie objętym ustawą powinny wynieść w grudniu 2022 r. 10% w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej z lat 2018-19, a w 2023 r. 10% w stosunku do zużycia w roku 2022.

Urząd Miasta Częstochowy w ostatnich latach przeprowadził szereg działań optymalizujących zużycie energii elektrycznej. Były to m.in. modernizacje i wymiana sprzętu komputerowego bezpośrednio wpływającego na zużycie energii, zmniejszenie liczby urządzeń drukujących poprzez zastosowanie systemu wydruków centralnych oraz poprawa ich klasy energetycznej. Modernizacja użytkowanych serwerowni pozwoliła na oszczędności skutkujące utrzymaniem dotychczasowego poziomu zużycia energii przy zwiększeniu liczby urządzeń sieciowych, co było niezbędne w procesie informatyzacji urzędu. Kolejną inwestycją była modernizacja oświetlenia w korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych Urzędu Miasta, gdzie zastosowano energooszczędne źródła światła. Znaczenie miało też zastosowanie kompensatorów mocy biernej, która powstaje w efekcie pracy nowoczesnych urządzeń oraz modernizacja stolarki okiennej, która daje oszczędność energii cieplnej, przekładającą się pośrednio także na zużycie energii elektrycznej.
Wszystkie działania podejmowane od kilku lat w punktach odbioru podlegających Urzędowi Miasta dały zmniejszenie zużycia energii o ok. 10,7% na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2015. Spadek zużycia energii elektrycznej odnotowany za ten okres łącznie we wszystkich jednostkach miejskich jest nawet wyższy, przy czym - w tym przypadku, oprócz wprowadzanych rozwiązań służących efektywności energetycznej, spore znaczenie miały też przymusowe ograniczenia w pracy wielu jednostek i instytucji miejskich w okresie pandemii, co przełożyło się na mniejsze zużycie w latach 2020-2021.

W związku z obecnym kryzysem energetycznym i koniecznością dalszej optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła sieciowego Urząd Miasta wydał zalecenia dotyczące kontynuacji i rozszerzenia działań oszczędnościowych.

W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym obniżenia kosztów ponoszonych z tego tytułu w UM i jednostkach miejskich zakłada się:
1) kontynuację wymiany źródeł światła na energooszczędne odpowiedniki,
2) montaż, w miarę posiadanych środków finansowych, czujników ruchu w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym,
3) wyłączanie "stanu czuwania" w urządzeniach wyposażonych w tę funkcję (np. zasilacze, sprzęt informatyczny),
4) bezwzględne wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, w których nikt aktualnie nie przebywa (np. łazienki, magazyny).
5) ograniczenie oświetlenia w korytarzach, ciągach komunikacyjnych, a także oświetlenia zewnętrznego do niezbędnego minimum.
6) zakaz używania urządzeń elektrycznych typu grzejniki i grzałki,
7) właściwe i ekonomiczne korzystanie z urządzeń klimatyzacyjnych.
8) obniżanie temperatury ciepłej wody użytkowej z podgrzewaczy elektrycznych (cwu).
10) zakupy wyłącznie energooszczędnych urządzeń IT (komputery, urządzenia wielofunkcyjne),
11) stałe działania edukacyjne dotyczące oszczędzania energii wśród pracowników,
12) zobowiązanie firmy sprzątającej budynki do włączania oświetlenia wyłącznie w miejscach, w których aktualnie trwa sprzątanie,
13) przestrzeganie przyjętych zasad oszczędności energii przez najemców pomieszczeń w obiektach miejskich.

W celu zmniejszenia zużycia ciepła sieciowego w Urzędzie Miasta – w wymiennikowniach ciepła sprawdzono poprawność działania i naprawiono jedno z urządzeń regulujących ilość i temperaturę czynnika grzewczego w stosunku do temperatury zewnętrznej oraz temperatury wewnętrznej w budynku. Od początku okresu grzewczego obniżono temperaturę zadaną przekazywaną do pomieszczeń w budynkach UM o kilka stopni - tym samym powodując zmniejszenie zużycia GJ. Ponadto pracownicy zostali zobowiązani do racjonalnego korzystania z odbiorników ciepła (m.in. nieotwieranie okien, niezastawianie grzejników meblami czy zmniejszanie temperatury poprzez przykręcenie kaloryfera po zakończonej pracy). Pracownicy mają zgłaszać wszelkie usterki (np. nieszczelność okien) mające wpływ na wychładzanie pomieszczenia. Do stosowania przyjętych zasad oszczędności ciepła zobowiązani zostali również najemcy powierzchni i pomieszczeń w Urzędzie Miasta.

Urząd Miasta promuje także w jednostkach miejskich kampanię edukacyjną Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie „20 stopni”, zachęcającą do oszczędzania ciepła systemowego.

Na podstawie informacji z Biura Dyrektora Generalnego UM, Referatu Optymalizacji Zaopatrzenia w Media w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta.

Źródło: UM


[KINO] 31 maja do kin wchodzi „Jedno życie” z niezwykle przejmującą kreacją Anthony’ego Hopkinsa. WYGRAJ ZESTAW KOSMETYKÓW!

Skromny i niczym specjalnym niewyróżniający się urzędnik z Londynu dziś ponownie jest na ustach całego świata.  W minioną niedzielę, 19 maja...