środa, 10 maja 2023

Do ZUS wpływają rozliczenia składki zdrowotnej

Ponad 177 tys. płatników składek złożyło w ZUS dokumenty rozliczające składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Do 22 maja przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć takie roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok; w dokumencie za kwiecień 2023 roku.

Do ZUS wpłynęły dokumenty rozliczeniowe od 177 tys. płatników składek. Przedsiębiorcy mają jeszcze kilkanaście dni na ich złożenie, ale nie warto czekać na ostatni moment, bo jeśli będzie niedopłata, trzeba będzie ją uiścić do 22 maja.  - W razie pytań, wątpliwości nasi eksperci w ZUS służą pomocą, można się z nami kontaktować poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej, e-mail cot@zus.pl, czy e-wizytę. Zapraszamy także do naszych placówek, gdzie na klientów czekają doradcy płatników składek. Zachęcamy także do udziału w dyżurach telefonicznych i szkoleniach, wiele oddziałów ZUS, także w województwie śląskim, organizuje tego typu akcje dla płatników. Warto skorzystać z wiedzy naszych pracowników, by prawidłowo wypełnić dokumenty rozliczeniowe – zachęca Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

 Pamiętaj o aktualizacji danych w programie Płatnik

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Płatnika powinni pamiętać o aktualizacji danych. Program przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji. Aby sporządzić dokument ZUS DRA z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 r. należy dokonać aktualizacji. Dopiero wówczas Płatnik pobiera dane niezbędne do przygotowania rocznego rozliczenia składki.

 Nadpłata lub niedopłata – co należy zrobić?

 Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. - Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia – wyjaśnia rzeczniczka.

W sytuacji, gdy na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości.

- Natomiast jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku – informuje  Kopczyńska.

 Wybierz właściwy formularz

 Osoby prowadzące jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA (blok XII). Natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA (blok III. F). Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od 1 maja.

 Kto nie musi rozliczać składki zdrowotnej

 Ważna informacja dla osób, które rozliczają się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórców i artystów, a także wspólników spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących – oni nie muszą rozliczać składki zdrowotnej.

 Korekta – pilnuj terminów

 Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 30 czerwca 2023 r.

 Beata Kopczyńska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie śląskim

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Tragedia, prawda, historia - to wszystko znajdziesz w naszych propozycjach.

Jeden dzień z życia Abeda Salamy. Reportaż - Nathan Thrall Reportaż uhonorowany Nagrodą Pulitzera 2024 Jeden z najważniejszych światowych re...