wtorek, 23 maja 2023

Ciekawi przyszłości zawodowej

Edukacyjną grą miejską na terenie Politechniki Częstochowskiej oraz finałowym spotkaniem w tej uczelni zakończyło się kolejne wydanie miejskiego projektu ,,Ciekawi świata, ciekawi przyszłości”.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych kwestiami ich przyszłości zawodowej. Chodzi o to, aby pomóc młodym w określeniu ich zawodowych predyspozycji, zweryfikować ich wyobrażenia o rynku pracy – nieraz zapewne dalekie od realiów, rozwijać ich umiejętności społeczne – a więc różne trudno mierzalne kompetencje, oczekiwane także w miejscu pracy. Ważnym elementem jest możliwość bezpośredniego zetknięcia się z przedstawicielami konkretnych zawodów – w tej edycji projektu młodzież spotkała się ze specjalistami pracującymi od lat w ochronie zdrowia, w Miejskim Szpitalu Zespolonym, a także z kadrą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Długosza. Spotkanie było zarazem zachętą do wybierania medycznych profesji, w których – co jest powszechną wiedzą – występują w Polsce ogromne niedobory personelu.

W minionej edycji odbył się także panel z przedsiębiorcami wokół aktualnej sytuacji gospodarczej i na rynku pracy czy wizyty studyjne w firmach (Fortum, Brembo Poland, Kotły-Patrzyk), w Komendzie Miejskiej Policji czy Straży Miejskiej – a więc służbach, z którymi być może część młodych też zechce związać się zawodowo. Przygotowano materiały edukacyjne dla szkół – m.in. na temat aktualnej prognozy dotyczącej zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

W sam dzień finału projektu młodzież szkół-uczestniczek od rana rywalizowała w grze miejskiej – to świetny pomysł na edukację poprzez zabawę, a także możliwość rozwijania umiejętności społecznych. Najlepsza okazała się tu ekipa VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, za nimi był Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa oraz – z trzecim miejscem na podium – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Spotkanie kończące 5. edycję ,,Ciekawych świata, ciekawych przyszłości” zorganizowano 22 maja w auli Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Nagrody odebrały laureaci konkursu „Innowacyjna Częstochowa – 2023”, mającego upowszechniać wiedzę o przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcać ją do poszukiwania pomysłów na innowacyjne usługi lub produkty. I miejsce zajął Patryk Depczyński z Zespołu Szkół Technicznych za pomysł uruchomienia firmy z branży energii odnawialnej. Kolejne lokaty przypadły uczniom Technicznych Zakładów Naukowych: II miejsce – Mateuszowi Grzybowskiemu za pomysł systemu monitorowania sieci przesyłowych i III – Antoniemu Tyrasowi za pomysł na aplikację mobilną wspierającą lokalny handel i usługi.

Na finałowe spotkanie przyszedł także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który dziękował szkołom i partnerom projektu – firmom, instytucjom – za udział w przedsięwzięciu. A partycypowało w nim 16 placówek oświatowych – I LO im. J. Słowackiego, IV LO im. H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika, VIII LO Samorządowe im. J. Sowińskiego. Zespół Szkół im. dr. Wł. Biegańskiego, Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół im. B. Prusa, Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych, Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Wł. Sikorskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Partnerami byli: Business Centre Club Loża Częstochowska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Regionalna Organizacja Pracodawców, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Politechnika Częstochowska, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej.

Nad całością projektu czuwał Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta.


Źródło: UM

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Jesienne wieczory z dobrym, polskim kryminałem. Sprawdź nasze propozycje

Szóstka - Przemysław Kowalewski Czy zbrodnia może zostać usprawiedliwiona?  -  Przemysław Kowalewski przywołuje demony przeszłości, by zderz...