środa, 24 stycznia 2024

Częstochowa: Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień miejskich za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących podmioty sportowe z terenu Częstochowy. Wnioski można składać do 16 lutego.

Kandydatury do nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r. muszą spełniać kryteria regulaminowe, a zgłoszenia mogą wnosić:
- Radne i Radni Miasta Częstochowy,
- stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
- właściwy do spraw sportu wydział Urzędu Miasta Częstochowy.

Wypełniony wniosek/wnioski (odrębny wniosek dla każdego zawodnika oraz odrębny - dla każdego trenera i działacza) wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r.

Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe wymagania:

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
- zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
- szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:
- zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
- trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:
- w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
- za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
- 1 działacz z jednego stowarzyszenia.

Wzory wniosków dostępne są także w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (budynek Urzędu Miasta Częstochowy, aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, pokój 3).

Źródło: UM Częstochowa

LATO 2024 tuż, tuż! Sprawdź pomysły na udany urlop w Biurze Podróży Gandalf Częstochowa

Biuro Podróży Gandalf z Częstochowy  zaprasza:  https://gandalf.pl Tu znajdziesz oferty, którym nie będziesz się mógł oprzeć. Gandalf to ...