środa, 17 stycznia 2024

Częstochowa: Nauka zawodu z prawdziwego zdarzenia

Miasto, chcąc inwestować w przyszłość zawodową częstochowskiej młodzieży, pozyskało 3,8 mln zł środków zewnętrznych na wdrożenie nowego programu stażowego.


"Czas na staż" to projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu Teraz Lepsza Praca. Cała wartość projektu wynosi 4,2 mln zł. W jego ramach planowana jest organizacja staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150h/os. Każdy uczeń lub uczennica otrzyma stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. W stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 44 kierunkach kształcenia.

- „Czas na staż” ma na celu wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zapewnienie im atrakcyjnych perspektyw zatrudnienia. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas stażu stanowią wartościowy atut na rynku pracy. Główną innowacją tego programu stażowego jest przyznanie uczestnikom aż 80 procent wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę zawodu. To zdecydowane wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie młodym ludziom koncentracji na zdobywaniu przydatnych umiejętności - komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent podkreśla również to, że program umożliwi uczniom szkół zawodowych i techników zdobycie cennego doświadczenia w realnym środowisku pracy, a to kluczowy element przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.
Łączna wartość projektu to 4 227 762,82 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 3 804 986,53 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie w trakcie uczestnictwa w stażach.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2027 r.


Źródło: UM

LATO 2024 tuż, tuż! Sprawdź pomysły na udany urlop w Biurze Podróży Gandalf Częstochowa

Biuro Podróży Gandalf z Częstochowy  zaprasza:  https://gandalf.pl Tu znajdziesz oferty, którym nie będziesz się mógł oprzeć. Gandalf to ...