wtorek, 13 czerwca 2023

Częstochowa: Umowa na połączenie 1 Maja i ul. Krakowskiej podpisana

Blisko 95 mln zł ma kosztować budowa połączenia nad torami kolejowymi, które skomunikuje dwie części Częstochowy, odciążając m.in. aleję NMP. Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę wykonawczą z Primost Południe.

Umowę sygnowali dyrektor MZD w Częstochowie Joanna Holi – Sosnowska oraz prokurent firmy Primost Południe sp. z o.o. z Będzina Michał Targoś, w obecności m.in. prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, zastępcy dyrektora MZD Piotra Kurkowskiego oraz przedstawicieli mediów.

- Ta kolejna duża inwestycja drogowa pozwoli na odciążenie ścisłego centrum miasta, w tym alei NMP oraz alei Wolności oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch – mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. - Umożliwi ona także połączenie - dla ruchu lokalnego - dwóch kluczowych dróg, objętych obecnie trwającymi inwestycjami: nowej alei Wojska Polskiego (DK-91) i DK-46 wraz z obejściem ul. Św. Barbary. Zadanie realizowane w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” będzie ważnym elementem poprawy całego układu drogowego w mieście, lepiej skomunikuje też tereny dawnego Elanexu. Inwestycja nie będzie generować istotnych utrudnień w ruchu drogowym.

Budowa przeprawy drogowej przez tory kolejowe dzielące Częstochowę na dwie części będzie jednym z największych drogowych przedsięwzięć w mieście. Oprócz drogowego wiaduktu nad torami wraz z pełną infrastrukturą (zarówno dla ruchu kołowego, jak i dedykowaną pieszym i rowerzystom) wybudowane zostaną drogi dojazdowe i dwa skrzyżowania typu rondo, jedno w miejscu istniejącego ronda Mickiewicza, a drugie - u zbiegu ul. Krakowskiej z ks. Wróblewskiego. Budowę wiaduktu wraz z częścią drogową poprzedzi proces przejmowania nieruchomości, przygotowania placu budowy i prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Zasadnicze prace budowlane w terenie rozpoczną się w końcu obecnego roku, zapewne już po zakończeniu trwających obecnie inwestycji, związanych z DK-91 i DK-46, które generują spore utrudnienia w ruchu.

Kształt inwestycji był szeroko konsultowany, co pozwoliło wypracować rozwiązania projektowe minimalizujące ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks będący historyczną spuścizną cywilizacji przemysłowej naszego miasta.

Przedłużenie ul. 1 Maja będzie miało charakter drogi powiatowej, obsługującej ruch lokalny, międzydzielnicowy. Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga wyposażona zostanie w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy - z pełną infrastrukturą drogową, rowerową i dedykowaną pieszym (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne.

W postępowaniu przetargowym wygrała firma Primost Południe z Będzina z kwotą 94 mln 721 tys. zł. (na inwestycję udało się pozyskać niemal 60 mln zł z programu inwestycyjnego „Polski Ład”).
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane w terminie do 26 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (przez co należy rozumieć dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru należycie wykonanych wszystkich robót objętych przedmiotem umowy). Zamówienie musi zostać ostatecznie sfinalizowane do 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres inwestycji - zgodnie z dokumentami zamówienia publicznego:
• niezbędne prace przygotowawcze;
• roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejących utwardzonych nawierzchni oraz kolidujących ogrodzeń;
• wykonanie robót ziemnych;
• przebudowa i budowa odwodnienia;
• przebudowa sieci wodociągowej;
• przebudowa sieci gazowej;
• przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz wykonanie telekomunikacyjnego kanału technologicznego;
• przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa oświetlenia;
• rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych;
• rozbiórka obiektu budowlanego znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków wraz z przekazaniem elementów budynku zgodnie z protokołem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
• rozbiórka kładki dla pieszych nad terenami kolejowymi;
• budowa wiaduktu drogowego;
• budowa ekranów akustycznych i murów oporowych;
• skrócenie toru kolejowego wraz z likwidacją sieci trakcyjnej;
• wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża;
• ułożenie warstw konstrukcyjnych;
• wykonanie ogrodzeń;
• humusowanie skarp wraz z obsianiem,
• regulacja pionowa urządzeń infrastruktury technicznej;
• wykonanie organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną;
• nowa organizacja zieleni;
• wykonanie projektu wykonawczego na 2 komplety schodów zewnętrznych przy wiadukcie.

Źródło: UM

Wystawa malarstwa Dariusza Macieja Młynarczyka

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na wystawę malarstwa Dariusza Macieja Młynarczyka.  Wernisaż odbędzie się w Galerii ART ...