wtorek, 22 listopada 2022

Jak się chce pomagać, to nie ma przeszkód

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” 2 grudnia organizuje 16 edycji charytatywnej „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Do tej pory prezenty otrzymało 7350 dzieci. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników Fundacji „Adullam” oraz darczyńców. W tym roku wsparcie jest jeszcze bardziej potrzebne.

Głównym celem „Mikołaja z ulicy Krakowskiej” jest edukacja społeczna, obejmująca uwrażliwienie lokalnej społeczności na siebie nawzajem oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie indywidualności każdego dziecka, które związane są nie tylko z zasobami, ale i deficytami występującymi w wielu rodzinach. Wydarzenie organizowane jest od 16 lat, a jego efektem jest wywołanie radości u dzieci, bez podziałów i barier społecznych. Poprzez organizację wydarzenia fundacja pragnie pokazać rodzinom, jak ważne jest przekazywanie dobrych wzorców i postaw najmłodszym, uczenie wzajemnego szacunku, okazywania radości i wdzięczności, umiejętności dzielenia się z innymi, uważności na potrzeby drugiego człowieka.

 - „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” jest kierowany do dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, będącymi mieszkańcami Częstochowy oraz gmin m.in. Mykanów, i Konopiska. W tym roku w ramach przedsięwzięcia przygotowujemy prezenty i paczki mikołajkowe dla 600 dzieci. Rozmowy, które trwały w zespole Fundacji były trudne. Nie sposób nie zauważyć galopujących cen i inflacji, która dotknęła wiele polskich rodzin. Ciężkie słowo „kryzys” zawisło nad wieloma polskimi domami. Niektóre z nich bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, a także organizacji pozarządowych może mieć trudność w utrzymaniu odpowiedniego poziomu życia. „Jako Fundacja, działająca w III sektorze nieprzerwanie od 30 lat, podejmując się realizacji wielu działań, doprowadzamy je zawsze do końca. Także w tym przypadku, nie sposób zaprzestać dawania radości i uśmiechu najmłodszym. Dzieci są skarbem, a poprzez naszą postawę, opiekę i wsparcie uczymy ich wzorców, które będą mogły wykorzystać w swoim dorosłym życiu” – podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” jest skierowany do dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, będącymi mieszkańcami Częstochowy (będących podopiecznymi m.in. takich placówek jak: Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "DLA RODZINY", świetlicy „Życie poza szkołą”), dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz gmin m.in. Mykanów, i Konopiska. W tym roku w ramach przedsięwzięcia zaplanowano przygotować prezenty i paczki mikołajkowe dla 600 dzieci.

Tradycyjnie będą to dwuskładnikowe paczki, tj. paczka ze słodyczami jednakowa dla każdego dziecka i paczka – upominek dostosowany do płci, wieku i ewentualnego stopnia niepełnosprawności dziecka.


„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” 2022

Inauguracja akcji odbędzie się 2 grudnia o godzinie 15.00 w „Chatce Mikołaja” przy ulicy Krakowskiej 34. W bajkowym klimacie, przy blasku kominka, śmiechu elfów i skrzatów dzieci spotkają się z Mikołajem, będzie magicznie. Przez ten czas teren Fundacji pełen będzie przepełniony wyjątkową atmosferą, tak aby każde dziecko zapamiętało to magiczne spotkanie z Mikołajem już na zawsze!

 - Przygotowanie tak dużej imprezy to wyzwanie logistyczne i finansowe dla naszej organizacji. Zachęcamy do wsparcia i przygotowania 600 paczek przekazując darowizny na konto: w Banku PEKAO S.A. I/O w Częstochowie nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690, bądź przekazanie darów rzeczowych w postaci słodyczy lub upominków.

- Uruchomiliśmy także zrzutkę i zachęcamy do wpłat - https://zrzutka.pl/72645z

- Każda kwota będzie wielkim gestem wsparcia, za który z góry dziękujemy. Razem stwórzmy wyjątkową magię „Mikołaja z ulicy Krakowskiej”. _ Fundacja Adullam

 

Włoskie perełki na początek wakacji - Almatur zaprasza na Capri i Lazurowe Wybrzeże

Rozpocznij wakacje po włosku! Tylko teraz w Biurze Podróży i Turystyki ALMATUR CZĘSTOCHOWA oferta MEGA LAST MINUTE!!!!! Czekają na Ciebie ...