wtorek, 15 listopada 2022

Powiadom ZUS o zmianie konta bankowego czy adresu z wyprzedzeniem

Emeryt czy rencista, któremu ZUS wypłaca świadczenie, musi pamiętać o tym, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy osoby pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do urzędu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. – Zrobienie to na ostatni moment ma wpływ nie tylko na obieg informacji, wysyłkę korespondencji pod nieaktualny adres, ale tez spowodować, że wypłacone pieniądze nie trafią do świadczeniobiorcy, lecz zostaną zwrócone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na np. nieczynny rachunek bankowy - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Niestety, bywają klienci, którzy nie informują ZUS o takich istotnych zmianach lub też zapominają z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować instytucję. Czasem składają dyspozycję zmiany danych kilka dni przed datą wypłaty świadczenia i jednocześnie zamykają poprzedni rachunek bankowy. - Przekazanie pieniędzy pod nieaktualny już adres świadczeniobiorcy, czy też na nieistniejący numer konta powoduje, że emerytura, czy renta zostaje zwrócona do ZUS, a senior musi dłużej czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy - dodaje rzeczniczka.

By uniknąć takiej sytuacji o wszelkich zmianach należy jak najszybciej poinformować ZUS, przede wszystkim o zmianie adresu, pod którym zamieszkujemy czy numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta czy inne świadczenie długoterminowe. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń. Zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego dla świadczeniobiorców zamieszkałych w Polsce można złożyć na druku EZP.

Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Nowe trendy w budownictwie dotarły do Częstochowy!

Osiedle Neonowe   realizowane przez firmę Pekabex Development  nie bez powodu uważane jest za najnowocześniejsze osiedle w Częstochowie.  Po...